Adfywio Cymunedol

Nod adfywio’n gyffredinol yw galluogi cymunedau sydd wedi dioddef dirywiad economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i ailadeiladu eu cymunedau.

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot a’i bartneriaid felly’n ymroddedig i weithio gyda grwpiau a sefydliadau cymunedol i nodi a chyflwyno hyfforddiant cymunedol, mentrau economaidd, amgylcheddol a rhai eraill, i wneud cymunedau’n llefydd gwell i fyw a gweithio ynddynt.

Gall y Cyngor a’i bartneriaid gynghori grwpiau a sefydliadau cymunedol sydd am greu mentrau neu unrhyw brosiect arall sydd o fudd i’w cymuned leol.

Mae cefnogaeth ar gael gan ystod o asiantaethau gan gynnwys y Cyngor, Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Castell-nedd Port Talbot, prosiect Cymunedau Cydweithredol Cydgyfeirio ERDF, Cymunedau’n Gyntaf, Canolfan Gydweithredol Cymru, Cwmnïau Cymdeithasol Cymru, Cyswllt Busnes Castell-nedd Port Talbot ac Adran Tai, Adfywio a Threftadaeth Llywodraeth Cymru.

Gall yr asiantaethau hyn ddarparu ystod o gefnogaeth fel llywodraethu, rheolaeth ariannol, marchnata, cynllunio busnes a helpu gyda chymorth ariannol.

Gwybodaeth a chymorth pellach

Os oes angen cymorth arnoch i ddatblygu eich grŵp, sefydliad neu brosiect cymunedol, ffoniwch Williams, Rheolwr Adfywio Economaidd Cymunedol ar 01639 686830.

Neu cysylltwch â Matthew Roberts neu Carys Miles, Swyddogion Datblygu Sefydliadau Cynaliadwy Cymunedau Cydweithredol, Gwasanaethau Gwirfoddol Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar 01639 631246.