Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Croeso i’r Gwasanaethau Cymdeithasol

Rydym yn cefnogi pobl i aros yn annibynnol ac i gynnal dewis a rheolaeth dros eu bywydau.  Byddwn yn gweithio gyda chi i asesu’r hyn sy’n bwysig i chi, gan edrych ar y dewisiadau sydd ar gael i chi.  Fel pob gwasanaeth y llywodraeth Leol, mae ein gwaith yn cael ei arwain gan y gyfraith a pholisïau’r llywodraeth.  Ein nod yw eich cefnogi i gynnal ansawdd bywyd da, neu eich helpu i ddod o hyd i bobl neu sefydliadau eraill a allai eich cefnogi.

 

Andrew Jarrett

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai

Canolfan Ddinesig

Castell-nedd

SA11 3QZ

 

Gwasanaethau Cymdeithasol