Cysylltwch â Ni

Cysylltwch â Ni


Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer pobl sy’n oedrannus neu’n anabl

Mae’r holl swyddfeydd ar agor o 8.30am tan 5pm (dydd Llun tan ddydd Iau) a 8.30am tan 4.30pm (dydd Gwener).

Porth CNPT

Ydych chi'n....
  • oedolyn (18+ oed) y mae angen cefnogaeth arno i barhau i fod yn annibynnol?
    neu'n 
  • weithiwr gwasanaethau cymdeithasol neu iechyd proffesiynol y mae angen iddo gyfeirio gwasanaethau sy'n cefnogi oedolion i gynnal neu adennill eu hannibyniaeth?

Ydych?
...bellach gallwch gael mynediad i'r Tîm Adnoddau Cymunedol a'r gwasanaethau cymdeithasol i oedolion drwy Borth CNPT

I gysylltu â Phorth CNPT Ffôn: (01639) 686802 (Defnyddwyr Text Relay / Typetalk 18001 ac yna 01639 686802)
neu e-bostiwch thegateway@npt.gov.uk

 


Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Plant a Theuluoedd

Mae’r swyddfa ar agor o 8.30am tan 5pm dydd Llun tan ddydd Iau, a 8.30am tan 4.30pm ar ddydd Gwener

Tîm Cyfeirio Plant

Canolfan Ddinesig Castell-nedd
Ffôn: (01639) 764147
 

Plant Anabl / Tîm Anableddau Plant

Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai
Ail Lawr
Canolfan Ddinesig Castell-nedd
Castell-nedd
SA11 3QZ
Ffôn: (01639) 685862

Thîmau Maethu a Mabwysiadu

Gwasanaethau Cymdeithasol, Iechyd a Thai
Ail Lawr
Canolfan Ddinesig Castell-nedd
Castell-nedd
SA11 3QZ
 
Ffôn: (01639) 685866
www.npt.gov.uk/welsh/fostering
www.npt.gov.uk/welsh/adoption

Gofalwyr Plant, Grwpiau Chwarae a Meithrinfeydd

Partneriaeth Datblygu’r Blynyddoedd Cynnar a Gofal Plant,
9 Y Stryd Fawr,
Pontardawe,
SA8 4HU
 
Ffôn: (01792) 8673024

Tîm Ymateb Cyflym

Mae’r Tîm Ymateb Cyflym yn darparu cefnogaeth amserol a dwys, sydd wedi’i thargedu, i blant mewn angen rhwng 8 a 17 oed a’u teuluoedd gyda golwg ar osgoi neu leihau’r amser a dreulir mewn llety.

Fairway,
Sandfields,
Port Talbot
 
Ffôn: (01639) 896525

Amddiffyn Plant

Cysylltwch a ni os ydych yn tybio bod plentyn yn cael ei gamdrin, neu mewn perygl o gael ei gamdrin.

Gwasanaethau Cymdeithasol Ffôn: 01639 685717.
 
5.30pm ac 1.30am (yn yr wythnos)
9am tan 1.30am (dydd Sadwrn, dydd Sul a Wyliau Banc)
 
Ffôn: 01639 895455

Tîm Dyletwydd Argyfwng

rhwng: 5.30pm ac 1.30am (yn yr wythnos)
9am tan 1.30am (dydd Sadwrn, dydd Sul a Wyliau Banc)

Ffôn: (01639) 895455