Gwasanaethau Plant a Ifanc

Y Cynnig Gofal Plant i CNPT

30 awr o ofal plant ac addysg gynnar am ddim

Maethu yn CNPT

Cael gwybod mwy am faethu yng Nghastell-nedd Port Talbot

Bae’r Gorllewin Mabwysiadu

Darparu gwasanaethau i fabwysiadwyr a phlant sy'n ceisio mabwysiadu.

Dewis Cymru

Cyfeiriadur lleol o sefydliadau a gwasanaethau i gefnogi eich lles

Tîm o Amgylch y Teulu

Yr ydym yn darparu gwasanaeth i deuluoedd sydd yn tebygol o fod angen cymorth gan ddau neu fwy o asiantaethau (ee. Ysgolion, iechyd, tai ac ati).

Tîm Anableddau Plant

Gallwn ddarparu nifer o wasanaethau y gellir fod ar gael i blant anabl a'u rhieni / gofalwyr.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gwasanaeth gwybodaeth am ddim i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda theuluoedd

Seibiannau Byr

Seibiannau byr yn galluogi rhieni a gofalwyr i gael seibiant oddi wrth eu cyfrifoldebau gofalu.

Bwrdd Diogelu Bae'r Gorllewin

Bwrdd Diogelu Bae'r Gorllewin