Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwasanaethau Plant a Ifanc

Maethu Cymru CNPT

Cael gwybod mwy am faethu yng Nghastell-nedd Port Talbot

Coronafeirws - cymorth i blant a phobl ifanc

Manylion y cymorth a'r gwasanaethau sydd ar gael i blant a phobl ifanc yn ystod Coronafeirws

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Gwasanaeth gwybodaeth am ddim i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda theuluoedd

Dewis Cymru

Cyfeiriadur lleol o sefydliadau a gwasanaethau i gefnogi eich lles

Tîm o Amgylch y Teulu

Yr ydym yn darparu gwasanaeth i deuluoedd sydd yn tebygol o fod angen cymorth gan ddau neu fwy o asiantaethau (ee. Ysgolion, iechyd, tai ac ati).

Tîm Anableddau Plant

Gallwn ddarparu nifer o wasanaethau y gellir fod ar gael i blant anabl a'u rhieni / gofalwyr.

CNPT Pobl Ifanc

NPT Young People

Plant Egwyl Fer

Seibiannau byr yn galluogi rhieni a gofalwyr i gael seibiant oddi wrth eu cyfrifoldebau gofalu.

Bwrdd Diogelu Bae'r Gorllewin

Bwrdd Diogelu Bae'r Gorllewin