Etholiadau a Phleidleisio

Canlyniadau Etholiadau

Gweler manylion am ganlyniadau etholiadau lleol, y DU ac Ewropeaidd.

Pleidleisio ar 6 Mai 2021

Etholiadau'r Senedd a'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Gorsafoedd Pleidleisio & Oriau

Dod o hyd i'ch gorsaf bleidleisio leol

Sut ydw i'n pleidleisio

Dysgwch am y gwahanol ffyrdd o fwrw'ch pleidlais

Sut ydw i'n pleidleisio?

Cael gwybod pwy all bleidleisio a sut i gofrestru

Etholiadau sydd i Ddod

Manylion yr etholiadau sydd i ddod

Cofrestr Etholwyr

Gwybodaeth am y gofrestr etholwyr

Materion Ffiniau

Gwybodaeth ar adolygiadau Presennol a blaenorol