Dyddiad Tymor Ysgol 2018-2019

Blwyddyn Academaidd 2018/2019
Tymor Dechrau'r Tymor Gwyliau Hanner Tymor Diwedd Tymor Diwrnodau
Dechrau Diwedd

Hydref 

2018

Dydd Llun

3ydd Medi

Dydd Llun

29fed Hydref

Dydd Gwener

2ydd Tachwedd

Dydd Gwener

21af Rhagfyr

75

Gwanwyn

2019

Dydd Llun

7fed Ionawr

Dydd Llun

25ain Chwefror

Dydd Gwener

1af Mawrth

Dydd Gwener

12fed Ebrill

65

Haf

2019

Dydd Llun

29fed Ebrill

Dydd Llun

27fed Mai

Dydd Gwener

31ain Mai

Dydd Llun

22ain Gorffennaf

55
Cyfanswm: 195

Bydd ysgolion ar gau i ddisgyblion ar gyfer HMS/paratoadau staff  am 5 niwrnod rhwng Dydd Llun 3ydd Medi 2018 a Dydd Llun 22 Gorffennaf 2019.


Gwyliau BancYr Ysgolion fydd yn Pennu'r diwrnodau HMS/paratoadau staff.

Dydd Gwener y Groglith, 19 Ebrill 2019

Dydd Llun y Pasg, 22 Ebrill 2019

Diwrnod Mai, 6 Mai 2019 (Holl ysgolion ar gau)

Gwyl Banc Gwanwyn, 27 Mai 2019