Chwaraeon a Gweithgareddau

Canolfannau Gweithgareddau

Dod o hyd i wybodaeth am ganolfannau gweithgareddau lleol

Beicio a Beicio Mynydd

Edrychwch ar lwybrau lleol CNPT a llwybrau beicio mynydd

Cerdded

Llwybrau ar gyfer cerdded a heicio yn CNPT

Gweithgareddau Eraill

Cipolwg ar holl weithgareddau eraill sy'n digwydd yn CNPT

NPT Gwasanaeth Gweithgarwch Corfforol a Chwaraeon

Dod o hyd i wybodaeth am brosiectau sydd ar gael gennym yng Nghastell-nedd Port Talbot i annog y boblogaeth i fod yn fwy gweithgar yn gorfforol