Amddiffyn Plant

Amddiffyn Plant

Os ydych yn poeni bod plentyn neu berson ifanc (0-17 oed) yn cael ei gam-drin neu ei esgeuluso, dylech adrodd am eich pryderon i'r Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc drwy ffonio (01639) 686803 neu'r Tîm Dyletswydd Brys y tu allan i oriau arferol ar 01639 895455.

Mae Bwrdd Diogelu Plant Castell-nedd Port Talbot yn gweithio yn ôl Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan. I gael mwy o wybodaeth, ymweld Gweithdrefnau Amddiffyn Plant Cymru Gyfan