Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Faint yw Treth y Cyngor?

Mae swm y dreth gyngor rhydych chi'n ei dalu yn dibynnu ar ba ardal o Gastell-nedd Port Talbot rhydych chi'n byw ynddo ac ym mha fand prisio mae eich eiddo yn dod o fewn.

Gwiriwch band eich eiddo

Treth y Cyngor 2022-23

Ar gyfer 2022-23, mae lefelau Treth y Cyngor ar gyfer eiddo band D ar gyfer gwasanaethau'r gwahanol awdurdodau fel a ganlyn:

Dangosir y lefelau Treth Cyngor llawn ar gyfer 2022-23 yn y tabl canlynol ar gyfer pob band prisio ym mhob ardal. Mae lefelau Treth y Cyngor yn wahanol ym mhob ardal oherwydd bod pob cyngor cymuned yn codi lefel wahanol o Dreth Gyngor. Nid oes cynghorau cymuned yn hen Gyngor Bwrdeistref Port Talbot felly nid oes unrhyw elfen cyngor cymunedol i'r bil Treth Cyngor yn yr ardal hon. 

Bellach, gallwch weld tabl sy'n dangos tâl y Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru a tâl cyngor cymunedol fesul band ar gyfer pob ardal

Rhowch eich ardal (e.e.Llansawel) yn y blwch chwilio i ddod o hyd i'ch tâl Treth y Cyngor ar gyfer 22-23
Enw Plwyf A B C D E F G H I
ABERAFAN £1,308.09 £1,526.10 £1,744.12 £1,962.13 £2,398.16 £2,834.19 £3,270.22 £3,924.26 £4,578.30
BAGLAN £1,308.09 £1,526.10 £1,744.12 £1,962.13 £2,398.16 £2,834.19 £3,270.22 £3,924.26 £4,578.30
BLAENDULAIS £1,361.60 £1,588.53 £1,815.47 £2,042.40 £2,496.27 £2,950.14 £3,404.00 £4,084.80 £4,765.60
BLAENGWRACH £1,394.72 £1,627.16 £1,859.62 £2,092.07 £2,556.98 £3,021.88 £3,486.79 £4,184.14 £4,881.49
BLAENHONDDAN £1,341.52 £1,565.10 £1,788.69 £2,012.27 £2,459.44 £2,906.61 £3,353.79 £4,024.54 £4,695.29
BRYN £1,308.09 £1,526.10 £1,744.12 £1,962.13 £2,398.16 £2,834.19 £3,270.22 £3,924.26 £4,578.30
CILYBEBYLL £1,341.42 £1,564.99 £1,788.56 £2,012.13 £2,459.27 £2,906.41 £3,353.55 £4,024.26 £4,694.97
CLUN & MELINCWRT £1,375.50 £1,604.74 £1,834.00 £2,063.24 £2,521.74 £2,980.24 £3,438.74 £4,126.48 £4,814.22
COEDFFRANC £1,383.35 £1,613.90 £1,844.47 £2,075.02 £2,536.14 £2,997.25 £3,458.37 £4,150.04 £4,841.71
CREUNANT £1,362.53 £1,589.61 £1,816.71 £2,043.79 £2,497.97 £2,952.14 £3,406.32 £4,087.58 £4,768.84
CWMAFAN £1,308.09 £1,526.10 £1,744.12 £1,962.13 £2,398.16 £2,834.19 £3,270.22 £3,924.26 £4,578.30
CWMLLYNFELL £1,380.46 £1,610.54 £1,840.62 £2,070.69 £2,530.84 £2,991.00 £3,451.15 £4,141.38 £4,831.61
DE CASTELL-NEDD £1,348.61 £1,573.37 £1,798.15 £2,022.91 £2,472.45 £2,921.98 £3,371.52 £4,045.82 £4,720.12
DWYRAIN SANDFIELDS  £1,308.09 £1,526.10 £1,744.12 £1,962.13 £2,398.16 £2,834.19 £3,270.22 £3,924.26 £4,578.30
DYFFRYN CLYDACH £1,339.00 £1,562.16 £1,785.33 £2,008.49 £2,454.82 £2,901.15 £3,347.49 £4,016.98 £4,686.47
GLYNCORRWG £1,308.09 £1,526.10 £1,744.12 £1,962.13 £2,398.16 £2,834.19 £3,270.22 £3,924.26 £4,578.30
GLYN NEDD £1,406.38 £1,640.77 £1,875.17 £2,109.56 £2,578.35 £3,047.14 £3,515.94 £4,219.12 £4,922.30
GOGLEDD CASTELL-NEDD £1,348.61 £1,573.37 £1,798.15 £2,022.91 £2,472.45 £2,921.98 £3,371.52 £4,045.82 £4,720.12
GORLLEWIN SANDFIELDS  £1,308.09 £1,526.10 £1,744.12 £1,962.13 £2,398.16 £2,834.19 £3,270.22 £3,924.26 £4,578.30
GWAUN CAE GURWEN £1,362.40 £1,589.46 £1,816.53 £2,043.59 £2,497.72 £2,951.85 £3,405.99 £4,087.18 £4,768.37
LLANSAWEL £1,381.64 £1,611.90 £1,842.18 £2,072.45 £2,533.00 £2,993.54 £3,454.09 £4,144.90 £4,835.71
MARGAM £1,308.09 £1,526.10 £1,744.12 £1,962.13 £2,398.16 £2,834.19 £3,270.22 £3,924.26 £4,578.30
ONLLWYN £1,351.90 £1,577.22 £1,802.54 £2,027.85 £2,478.48 £2,929.12 £3,379.75 £4,055.70 £4,731.65
PELENNA £1,374.57 £1,603.66 £1,832.76 £2,061.85 £2,520.04 £2,978.23 £3,436.42 £4,123.70 £4,810.98
PONTARDAWE £1,362.86 £1,590.00 £1,817.15 £2,044.29 £2,498.58 £2,952.87 £3,407.15 £4,088.58 £4,770.01
PORT TALBOT £1,308.09 £1,526.10 £1,744.12 £1,962.13 £2,398.16 £2,834.19 £3,270.22 £3,924.26 £4,578.30
RESOLFEN £1,362.99 £1,590.15 £1,817.32 £2,044.48 £2,498.81 £2,953.14 £3,407.47 £4,088.96 £4,770.45
TAIBACH £1,308.09 £1,526.10 £1,744.12 £1,962.13 £2,398.16 £2,834.19 £3,270.22 £3,924.26 £4,578.30
TONNA £1,338.40 £1,561.47 £1,784.54 £2,007.60 £2,453.73 £2,899.87 £3,346.00 £4,015.20 £4,684.40
YSTALYFERA £1,344.90 £1,569.05 £1,793.20 £2,017.35 £2,465.65 £2,913.95 £3,362.25 £4,034.70 £4,707.15