Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Adrodd Twyll Budd-dal

Defnyddiwch y ffurflen hon os ydych yn amau bod rhywun yn cyflawni twyll budd-daliadau yn erbyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Rydym yn ymchwilio i bob achos o dwyll a amhuir ac ymdrinnir â'r holl wybodaeth yn gyfrinachol - nid oes rhaid i chi nodi eich enw ar y ffurflen hon.

Rhowch gymaint o wybodaeth ag y gallwch.

Adrodd Twyll Budd-dal
Diolch
Mae’r ffurflen hon wedi ei gyflwyno

Rhoi Adborth

Rhoi Adborth
Diolch
Mae’r adborth wedi ei gyflwyno