Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Grantiau ac Ariannu

Dod o hyd i grantiau a chyllid sydd ar gael i gymunedau, sefydliadau ac unigolion

Cyllid ar gyfer busnesau

  • Cefnogaeth i fusnesau - Y cyfan sydd angen i chi wybod am wneud busnes yng Nghastell-nedd Port Talbot
  • Grant Eiddo Masnachol - Mae ein tîm adfywio yn rheoli nifer o gynlluniau grant eiddo sydd wedi'u hanelu at wella adeiladau busnes mewn ardaloedd masnachol yng Nghastell-nedd Port Talbot.

 

Cyllid ar gyfer Sefydliadau Gwirfoddol a Chymunedol

Mae nifer o ffynonellau ar gyfer cyllid a chyngor ar gael ar gyfer y trydydd sector:

  • Gronfa Cyflwyno a Chreu - Ar gael mewn ardaloedd Llansawel a Melin, crëwyd y grant, a adwaenir fel y 'Gronfa Cyflwyno a Chreu', er mwyn cefnogi sefydliadau cymunedol i ddatblygu prosiectau a syniadau cynaliadwy sydd o fudd i breswylwyr lleol. Mae'r grant yn rhan o'r rhaglen Adeiladu Cymunedau Diogel a Chadarn, sy'n canolbwyntio ar ddatblygu cryfderau cymuned. 
  • Grantiau Trydydd Sector - mae cymorth ar gael i fudiadau cymunedol a gwirfoddol yng Nghastell-nedd Port Talbot.
  • Cyfamod y Lluoedd Arfog - Gwybodaeth i gymuned y lluoedd arfog yng Nghastell-nedd Port Talbot
  • Cronfeydd Budd-dal Cymunedol - Mae'r Uned Datblygu Prosiectau yn helpu i wella mewnfuddsoddi cymorth grant i Gastell-nedd Port Talbot trwy gynorthwyo amrywiaeth o bartneriaid (grwpiau cymunedol, grwpiau gwirfoddol a Chynghorau Cymuned a Thref i enwi ond ychydig) gwneud cais llwyddiannus am arian. Rydym hefyd yn gyfrifol am reoli'r Cronfeydd Budd-dal Cymunedol sy'n gysylltiedig â Chytundebau Cynllunio Adran 106 rhwng Adran Gynllunio NPTBC a chwmnïau ynni sy'n adeiladu ac yn gweithredu ffermydd gwynt, ffermydd solar a dyddodion mwynau yn y Fwrdeistref Sirol. 

     

Cyllid yr UE

Cael gwybod am grantiau a chronfeydd sydd ar gael drwy gyfrwng y Comisiwn Ewropeaidd:

Cyllid a Chefnogaeth ar gyfer Cymorth Myfyrwyr a Theuluoedd

Dod o hyd i ffynonellau cyllid a chyngor ar gyfer Cymorth Myfyrwyr a Theuluoedd

 

Cyllid ar gyfer unigolion

Ffynonellau cyllid a chyngor i unigolion:

 

Cefnogaeth Ariannu Allanol

Mae grantiau hefyd ar gael drwy'r sefydliadau canlynol: