Gwasanaethau Oedolion

Asesu Gofal

Byddwn yn asesu eich anghenion i weithio allan pa gymorth a chefnogaeth sydd ei angen

Cymorth yn eich Cartref

Gallwn helpu pobl ag anghenion cymorth i fyw'n annibynnol ac yn ddiogel

Ysbryd y Môr a Thy Twyn Teg

Ysbryd y Môr a Thy Twyn Teg

Bathodynnau Glas

Ddarganfod a ydych yn gymwys i gael Bathodyn Glas

Dewis Cymru

Cyfeiriadur lleol o sefydliadau a gwasanaethau i gefnogi eich lles

Gofal Seibiant

Gall oedolyn neu ofalwr gael seibiant dros dro o drefniadau gofal arferol

Y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol

Sut gallwn gefnogi pobl yn y gymuned

Cefnogaeth i Ofalwyr

Gall helpu os byddwch yn darparu gofal neu gefnogaeth i rywun

Alu am ofal preswyl a chymunedol

Talu am ofal preswyl neu gartref nyrsio