Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gofal Cymdeithasol Oedolion ac Iechyd

Cymorth yn eich Cartref

Gallwn helpu pobl ag anghenion cymorth i fyw'n annibynnol ac yn ddiogel

Tîm Adnoddau Cymunedol

Gwybodaeth am y cefnogaeth a gwasanaethau a gynigir gan y Tîm Adnoddau Cymunedol Castell-Nedd Port Talbot

Bathodynnau Glas

Ddarganfod a ydych yn gymwys i gael Bathodyn Glas

Asesu Gofal

Byddwn yn asesu eich anghenion i weithio allan pa gymorth a chefnogaeth sydd ei angen

Seibiant/Seibiannau Byr

Gall oedolyn neu ofalwr gael seibiant dros dro o drefniadau gofal arferol

Y Gwasanaeth Cysylltwyr Cymunedol

Sut gallwn gefnogi pobl yn y gymuned

Cefnogaeth i Ofalwyr

Gall helpu os byddwch yn darparu gofal neu gefnogaeth i rywun

Newid Cymru

Newid Cymru