Tirlithriadau

Adroddiadau Ymgynghorol a Gwybodaeth Gefndirol


Gellir dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am Dirlithriadau Pantteg ar www.npt.gov.uk/pantteg

Mae Adolygiad Sefydlogrwydd Llethrau Pantteg a Godre'r-Graig ar gael i'w lawrlwytho isod (Adroddiad Jacobs Rhagfyr 2013):

Tirlithriadau Pantteg a Godre’r-Graig
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Adroddiad y Bartneriaeth Gwyddoniaeth Ddaear
10.80 MB
pdf Adolygiad Sefydlogrwydd Llethrau Jacobs Pantteg a Godre'r-Graig
18.78 MB
pdf Atodiad E
1.80 MB
pdf Atodiad F
537 KB
pdf Adroddiad Arolygu Chwarel Pen Y Graig
4.25 MB
docx Nodyn Cefndir Ardal Dirlithriad Pant-teg
1.55 MB
pdf Map peryglon drafft - Medi 2017
741 KB
pdf Map peryglon drafft - Hydref 2017
461 KB
pdf Nodyn Esbonio’r Map Peryglon
523 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete
Edrych ar Atodiadau Adroddiadol PGyD