Tirlithriadau

Adroddiadau Ymgynghorol a Gwybodaeth Gefndirol


Gellir dod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf am Dirlithriadau Pantteg ar www.npt.gov.uk/pantteg

Mae Adolygiad Sefydlogrwydd Llethrau Pantteg a Godre'r-Graig ar gael i'w lawrlwytho isod (Adroddiad Jacobs Rhagfyr 2013):

Tirlithriadau Pantteg a Godre’r-Graig
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Vol 3 Pantteg Hazard And Risk Assessment Executive Summary 4.11.19
2.16 MB
pdf Vol 2 Pantteg Hazard And Risk Assessment Interpretative Report 4.11.19
24.78 MB
pdf Ground Investigation Report Volume 1 March 2019
42.22 MB
pdf Llythyr i dirfeddiannwr
224 KB
pdf Pen Y Graig Arw Quarry Inspection Report 2018 05 08
3.69 MB
pdf Pen Y Graig Quarry Inspection Report 2018 01 22
2.37 MB
pdf Pen Y Graig Arw Quarry Inspection Report 2017 11 20
2.13 MB
pdf Adroddiad y Bartneriaeth Gwyddoniaeth Ddaear
10.80 MB
pdf Adolygiad Sefydlogrwydd Llethrau Jacobs Pantteg a Godre'r-Graig
18.78 MB
pdf Atodiad E
1.80 MB
pdf Atodiad F
537 KB
pdf Adroddiad Arolygu Chwarel Pen Y Graig
4.25 MB
docx Nodyn Cefndir Ardal Dirlithriad Pant-teg
1.55 MB
pdf Map peryglon drafft - Medi 2017
741 KB
pdf Map peryglon drafft - Hydref 2017
461 KB
pdf Nodyn Esbonio’r Map Peryglon
523 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete