Datganiad I'r Wasg

Cyngor yn amlinellu cynnig i ddiogelu gwaith celf Banksy

08 Ionawr 2019

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot wedi amlinellu cynigion a wnaeth i ddiogelu gwaith celf Banksy a ymddangosodd yn Nhaibach yn fuan cyn y Nadolig.

Banksy's 'Seasons Greetings'

Blaenoriaeth y Cyngor yw cadw a diogelu’r enghraifft gyffrous hon o gelf drefol fodern, y mae miloedd o bobl wedi dod i’w gweld yn ystod tymor y gwyliau; ond mae’n cydnabod mai eiddo perchennog y garej ydyw yn y pen draw. 
 
Dywedodd llefarydd ar ran y Cyngor:
 
“Ddoe cynigiodd y Cyngor gyfle i berchennog yr eiddo roi’r Banksy ar fenthyg i bobl Castell-nedd Port Talbot yn barhaol. Byddai’r Cyngor yn symud y gwaith celf, yn ei storio ac yna’n ei adleoli mewn man i’w benderfynu wedi ymgynghoriad cyhoeddus. Rydym wedi cynnig talu’r holl gostau – gan gynnwys amnewid y garej am un tebyg, ond mae Mr Lewis wedi gwrthod cynnig i ddod i gyfarfod â ni i drafod y mater ymhellach.  
 
Mae Taibach a’r gymuned ehangach ym Mhort Talbot wedi cael hwb go iawn gan waith Banksy; ond go brin bod ei adael lle mae yn ymarferol o ystyried y gofynion diogelwch (i’w amddiffyn rhag fandaliaeth), tagfeydd traffig a ffactorau eraill. Mae’r Cyngor eisoes wedi neilltuo adnoddau sylweddol i gefnogi mesurau rheoli traffig a diogelwch o gwmpas y safle yn ystod cyfnod y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd, ond ni all hynny barhau’n ddi-ben-draw ar gost gynyddol i drethdalwyr lleol. 

Yn y diwedd, nid ein heiddo ni yw’r gwaith celf, a pherchennog y garej yn unig all benderfynu ar ei ddyfodol a’i effaith ar y trigolion o amgylch. Rydym wedi cael ar ddeall ei fod yn dymuno edrych ar opsiynau eraill, ac yn amlwg mae ganddo hawl i wneud hynny, ond mae ein drysau ni’n dal ar agor os bydd yn newid ei feddwl.

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT