Datganiad I'r Wasg

Gwobrwyo ysgol yng Nghastell-nedd am ei gwaith gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe

15 Mai 2019

Mae Ysgol Gymunedol Llangatwg yng Nghastell-nedd yn dathlu cael ei henwi'n Ysgol Uwchradd y Flwyddyn Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe 2019.

Gwobrwyo ysgol yng Nghastell-nedd am ei gwaith gyda Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe

Enillodd yr ysgol yn Llangatwg y wobr yn ystod noson wobrwyo flynyddol Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe yn Stadiwm Liberty, sef cartref eiconig y clwb.

Bwriad y gwobrau yw dathlu gwaith gwerthfawr sy'n cael ei wneud gyda'r ymddiriedolaeth gan bobl a sefydliadau yn ne-orllewin Cymru.

Enillodd Ysgol Gymunedol Llangatwg y wobr am ei pherthynas ardderchog â'r clwb trwy'r Ymddiriedolaeth Gymunedol a'i gwaith mewn amrywiaeth o brosiectau gan gynnwys Premier League Enterprise, Premier League Enterprise Challenge, Premier League Inspires a Premier League Girls.

Bwriad y mentrau hyn yw ysbrydoli pobl ifanc i fod yn entrepreneuriaid a chynyddu nifer y merched sy'n cymryd rhan mewn pêl-droed.

Mae disgyblion, gyda chymorth gan athrawon sy'n cynnwys Rob Shaw a Rhian Collins, yn cael mynediad at y prosiectau, sy'n cynnwys timau presennol a diweddar o'r Uwch-gynghrair, yn eu hysgolion ac yng nghyfleusterau clybiau pêl-droed, gan gynnwys Stadiwm Liberty.

Enillodd Niamh Thomas o Langatwg y wobr ar gyfer Cyfranogwr Uwch-gynghrair y Flwyddyn yr Ymddiriedolaeth Gymunedol a chafodd ei chyd-ddisgyblion Charlotte Elias a Ffion Morris eu henwebu ar gyfer y wobr.

Un o elfennau allweddol gwobr Ysgol Uwchradd y Flwyddyn Llangatwg oedd yr ymdrech arbennig gan ei thîm menter yr Uwch-gynghrair i gyrraedd y rownd derfynol genedlaethol. Y pedwar disgybl blwyddyn 10 oedd wedi cystadlu oedd Mia Davies, Millie Thomas, Lauren Moore a Lowri Williams.

Ar ôl trechu cynrychiolwyr o glybiau eraill yn ystod cystadleuaeth ail gyfle menter yr Uwch-gynghrair yn Stadiwm Molineux Wolverhampton Wanderers ym mis Ionawr, aeth y tîm i swyddfeydd Ernst & Young yn Llundain er mwyn cystadlu yn y rownd derfynol.

Wrth gystadlu yn erbyn timau o Stoke City, Newcastle United, Queens Park Rangers, Brighton & Hove Albion a Blackpool, cyflwynodd y disgyblion eu syniad o "gynnig Dinas Abertawe pwrpasol i fyfyrwyr".

Cafodd y rownd derfynol ei chynnal gan y cyflwynydd teledu Ben Shires a chafodd ei barnu gan Gyfarwyddwr Swyddfa Weithredol yr Uwch-gynghrair, Peta Bistany, entrepreneur a seren Dragons' Den Theo Paphitis a cyn-chwaraewr Arsenal ac un o lewesau Lloegr, Alex Scott.

Meddai Ymddiriedolaeth Gymunedol Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe am ymdrech y tîm, "Rhoddodd y disgyblion gyflwyniad busnes gwych ac roeddent yn anffodus iawn i beidio ag ennill y wobr, ond roedd y profiad wedi rhoi llawer o hyder iddynt."

Ymysg y rhai sydd wedi gweithio gydag Ysgol Gymunedol Llangatwg eleni yw Llysgennad Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a chyn-ymosodwr yr Elyrch, Lee Trundle, a chefnwr rhyngwladol 23 oed Cymru a'r clwb, Connor Roberts - cyn-ddisgybl Llangatwg.

Meddai Alan Rowlands, Pennaeth Ysgol Gymunedol Llangatwg, "Mae gwobr Ysgol y Flwyddyn yn wobr addas am yr holl dalent, ymroddiad ac ymdrech a arddangoswyd gan yr holl ddisgyblion sydd wedi cymryd rhan eleni, yn ogystal â chefnogaeth wych gan rieni a staff."

Meddai'r Cyng. Peter Rees, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Addysg, Sgiliau a Diwylliant, "Llongyfarchiadau i Ysgol Gymunedol Llangatwg am y wobr hon sy'n haeddiannol llawn ac sy'n adlewyrchu llawer o frwdfrydedd, gwaith caled a syniadau blaengar."

 

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT