Datganiad I'r Wasg

Strydoedd Castell-nedd am atseinio i sain cerddoriaeth

10 Gorffennaf 2019

Mae’r paratoadau terfynol ar y gweill ar gyfer Gŵyl Gerddoriaeth Castell-nedd 2019, a fydd yn cyflwyno dros 100 awr o gerddoriaeth o bob math, wrth i artistiaid ymddangos ar dri llwyfan o ddydd Iau 11 Gorffennaf tan ddydd Sul 14 Gorffennaf.

Strydoedd Castell-nedd am atseinio i sain cerddoriaeth

Lleolir tri llwyfan yr ŵyl, a noddir gan Neath Inspired mewn cydweithrediad â Bord Gron Castell-nedd, yn Sgwâr yr Angel, Stryd y Gwynt a Stryd y Berllan.

Gan ddigwydd rhwng 11am a 9pm, bydd gŵyl dydd iau’n gweld perfformwyr sy’n cynnwys Serenata, Shania Johnston a Scarlett Bree Davies yn ymddangos yn Stryd y Berllan, gydag Iain Scott (cerddoriaeth y 60au a’r 70au), James Alexander (roc) a PD Brown (Motown) ymhlith perfformwyr llwyfan Stryd y Gwynt, a Phil Elliot (blŵs), Dave Riley (roc a rôl) ac Andy Hill (cymysgedd) ymhlith perfformwyr Sgwâr yr Angel.

Rhwng 11am a 5pm ddydd Gwener, bydd y perfformwyr yn cynnwys Gerry Slowman (canu gwlad) yn Sgwâr yr Angel, Sara Jones (80au) yn Stryd y Gwynt, a’r Backroom Bluegrass Band (canu gwlad) yn Stryd y Berllan, tra bo gŵyl dydd Sadwrn, sy’n cychwyn am 12pm, yn gyfle i weld gorymdaith ar droed dan arweiniad band Gwauncaegurwen o ganol tref Castell-nedd i gaeau chwarae Cwrt Herbert.

Ar y Sul (11am – 8pm), bydd Côr Treforys, Côr Castell-nedd a chôr Merched Exelsior ymhlith y rheiny fydd yn ymddangos yn Sgwâr yr Angel, Sean Maloney (Meatloaf) a Bruce Anderson (roc a chlasurol) ymysg perfformwyr Stryd y gwynt, tra bydd Clare Powell, Mo Oliver a Clare Jones yn rhan o arlwy deniadol yn Stryd y Berllan.

Gellir mynychu’r holl berfformiadau fydd yn digwydd dros gyfnod pedwar diwrnod yr ŵyl yn rhad ac am ddim.

Mae Gŵyl Gerddoriaeth Castell-nedd yn un o blith cyfres o ddigwyddiadau poblogaidd a gynhelir yng nghanol tref Castell-nedd, sy’n golygu fod nifer fawr yn ychwanegol o bobl yn dod i mewn i’r dref.

Ymysg digwyddiadau eraill mae Gŵyl Cwrw a Seidr Castell-nedd (19 a 20 Gorffennaf), Gŵyl Gomedi Castell-nedd (a gynhelir yn flynyddol ym mis Mehefin), Ffair Fedi Castell-nedd (11-14 Medi), Gŵyl Fwyd a Diod Castell-nedd (4-6 Hydref) a Gŵyl Cynnau’r Goleuadau Nadolig yng Nghastell-nedd (29 Tachwedd).

Meddai Robert Williams, Cadeirydd Neath Inspired: “Bydd yr Ŵyl Gerddoriaeth yn digwydd dros bedwar diwrnod a bydd yn cynnwys amrywiaeth o fathau o gerddoriaeth. Bwriad Neath Inspired Ltd yw denu mwy o bobl i mewn i dref Castell-nedd, er mwyn iddyn nhw allu mwynhau profiad siopa ardderchog ac awyrgylch ymlaciol y dref, ac i ddarparu amgylchfyd bywiog i fusnesau allu cynnal eu busnes ynddo.”

Meddai’r Cynghorydd Annette Wingrave, Aelod Cabinet Cyngor Castell-nedd Port Talbot dros Adfywio a Datblygu Cynaliadwy: “Dyma un o blith nifer o ddigwyddiadau a gynhelir drwy gydol y flwyddyn sy’n cyfrannu at greu awyrgylch fywiog ynghanol tref Castell-nedd. Mae llawer o waith caled yn cael ei wneud i drefnu’r digwyddiadau hyn, a hoffem ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan wrth greu’r ŵyl.”

 

 

 

Rhannwch hyn ar:

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT