Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Beth sydd wedi achosi'r tirlithriadau?

Mae'r tirlithriadau'n gysylltiedig â daeareg leol yn bennaf, ond mae cysylltiad hefyd â glawiad uchel.

Mae tystiolaeth hefyd y gallai gweithgarwch cloddio glo a chwarela hanesyddol fod wedi chwarae rhan.

Mae deunydd gwan yn yr ardal o ganlyniad i lithriadau hanesyddol.

Mae serthrwydd y dopograffeg hefyd yn ffactor.