Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Faint o bobl yr effeithir arnynt?

Ar hyn o bryd, mae teras o ddeg tŷ lle mae hyd at 20 o breswylwyr yn byw wedi bod yn destun hysbysiadau gwahardd. Mae pobl yn dal i fyw mewn dau o'r tai hyn, yn groes i ofynion yr hysbysiadau gwahardd.

Bydd unrhyw gamau gweithredu pellach a gymerir gan y cyngor yn seiliedig ar gyngor arbenigol a thystiolaeth empirig.