Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

A yw'r broblem yn debygol o ledaenu?

Nid yw'r cyngor yn credu bod cartrefi y tu allan i'r ardal berygl ddynodedig mewn perygl. Fodd bynnag, mae ein hasesiad yn mynd y tu hwnt i'r parth perygl presennol i sicrhau ein bod yn cynyddu ein gwybodaeth am y risg i'r eithaf.

Datblygwyd y Map Risg o Beryglon i gadarnhau maint y risg i eiddo preswyl.

Mae'r map wedi cael ei ddiwygio a'i ddiweddaru i sicrhau ei gywirdeb dros y blynyddoedd. Byddwn yn parhau i'w ddiweddaru gan ystyried canlyniad ymchwiliadau pellach.