Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sut gallwch brofi nad yw'n cartrefi'n ddiogel?

Mae dyletswydd ar y cyngor i ddiogelu preswylwyr rhag niwed.

Mae'r gwaith monitro ac asesu sy'n cael ei wneud ar hyn o bryd wedi categoreiddio eiddo, isadeiledd a thir i ardaloedd perygl uchel, canolig ac isel. Bydd dadansoddiad meintiol ychwanegol yn ein hysbysu a fydd preswylwyr yn gallu aros yn ddiogel yn eu cartrefi neu beidio.