Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

#NPTMemories

Ein hatgofion o Castell-nedd Port Talbot, Pontardawe a’r Cymoedd

Rydym yn chwilio am luniau hudolus o bobl a lleoedd ar draws Castell-nedd, Port Talbot, Pontardawe a'r Cymoedd.

Mae Castell-nedd Port Talbot yn llawn hanes ac mae ganddi lawer o straeon chwedlonol ac atgofion i'w chofio. Rydym yn gobeithio casglu cymaint o atgofion ag y gallwn trwy ein gwefan newydd a'n sianel cyfryngau cymdeithasol, fel y gallwn storio a chreu llyfrgell cof digidol ar-lein i ni gyd drysori.

A oes gennych hen luniau o'r hyn a oedd Castell Margam yn edrych fel neu lun ohonoch chi yn bwydo'r hwyaid ym Mharc Gwledig y Gnoll?  Oes gennych chi lun ohonoch chi yn mynychu digwyddiad cymunedol yn y fwrdeistref sirol?

Os oes gennych luniau da o Gastell-nedd Port Talbot a byddech chi'n hapus i'w rhannu, gallwch gyflwyno'ch stori a'ch llun i gasgliad atgofion Castell-nedd Port Talbot, defnyddiwch ein Instagram neu dudalen Facebook ar gyfryngau cymdeithasol, ac edrychwch ar #nptmemories.  Fel arall, gallwch e-bostio'ch llun a'ch stori at: memories@npt.gov.uk

Unwaith y byddwn wedi ei gymeradwyo, byddwn yn ei symud i'n tudalennau cyfryngau cymdeithasol #nptmemories. Nodwch fod cyfreithiau hawlfraint yn bodoli yma, felly os nad ydych chi'n berchen arno, neu os nad oes gennych ganiatâd i bostio delweddau, ni fyddant yn cael eu defnyddio. Mae Telerau ac Amodau ar gael islaw


 

Telerau ac Amodau

Sylwer y gall y Cyngor (o fewn ei ddisgresiwn unigol)  rannu unrhyw ddelweddau neu ddeunydd a bostiwyd ar y Wefan hon ac ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol i Lwyfannau Cyfryngau eraill Cyngor Castell-nedd Port Talbot (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i Wefan Cyngor Castell-nedd Port Talbot, Facebook, Twitter neu Instagram).

Wrth ddefnyddio'r Wefan hon a sianelau cyfryngau cymdeithasol a llwytho unrhyw wybodaeth arno, rydych drwy hyn yn rhoi eich caniatâd i'r Cyngor atgynhyrchu'r delweddau neu'r deunyddiau hyn. Ni ellir y Cyngor fod yn gyfrifol am rannu'r delweddau a'r deunyddiau hyn y tu allan i'r wefan hon a Llwyfannau Cyfryngau Cymdeithasol gan drydydd parti ac ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu niwed sy'n deillio o'r fath ddefnydd.

Os nad ydych yn fodlon fod y Cyngor yn dilyn y camau hyn, peidiwch â llwytho unrhyw ddelweddau neu ddeunydd. Mae’r telerau ac amodau llawn ar gael isod.


Lawrlwytho

  • Telerau ac Amodau (DOCX 19 KB)