Caniatad Van

22/5/20 Rhybudd Pwysig Mae trwyddedau ar gyfer faniau a threlars yn cael eu hatal am y tro. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar dudalen we'r canolfannau ailgylchu

Cau canolfan ailgylchu Pwllfawatkin

Caeodd canolfan ailgylchu Pwllfawatkin ar 31 Mawrth 2019. Gall preswylwyr ddefnyddio'r ganolfan ailgylchu gwastraff cartref sydd wedi'i lleoli ar Ffordd Bethel, Cwmtwrch Isaf, SA9 2HW.

Mae'r wefan hon hefyd yn gweithredu man didoli bagiau du, arbed amser, gwnewch yn siŵr nad oes deunyddiau ailgylchadwy yn eich bagiau du.

Ceir rhagor o wybodaeth am geisiadau am drwydded fan ar gyfer Cwmtwrch Isaf ar wefan Powys.

Bydd angen y wybodaeth ganlynol pan fyddwch yn gwneud cais am drwydded:

  • Eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn
  • Rhif cofrestru'r cerbyd
  • Disgrifiad manwl o'r eitemau yr ydych yn bwriadu eu gwaredu
  • Enw'r Ganolfan gwastraff ac ailgylchu y bwriadwch ei defnyddio
  • Y dyddiad yr ydych yn bwriadu defnyddio'r Canolfan gwastraff ac ailgylchu

Byddwch yn cael rhif trwydded a fydd yn cael ei anfon i'r safle ynghyd â'r manylion rydych wedi'u rhoi. Bydd gofyn i chi hefyd lofnodi ffurflen ddatganiad ar y safle i gadarnhau eich manylion i gyd,