Caniatad Van

Canolfan Ailgylchu'r Llansawel: Newidiadau Bagiau Duon o 26/11/2018: O 26 Tachwedd, bydd ein gwaith gwahanu bagiau ar waith yn y Ganolfan Ailgylchu Cartrefi Llansawel. Gwnewch yn siŵr nad oes deunyddiau ailgylchadwy yn eich bagiau du. (Darllen mwy)

As ydych am ddefnyddio unrhyw un o'n Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Cartref gyda fan, pickup neu ôl-gerbyd , bydd angen caniatad arnoch chi 

Nid oes angen caniatad ar gyfer ceir, jeeps, MPV neu ôl-gerbydau echel sengl.

Mae rhaid i’r caniatad van  gael eu defnyddio ar gyfer gwastraff cartref yn unig . Nid yw hyn yn cynnwys gwastraff adeiladu cartrefi – bydd rhaid i chi ei dalu am hyn.

Dim ond gwastraff o eiddo domestig sydd yn cael eu gwaredu gyda ddefnyddio'r caniatad faniau.

Mae’r caniatad yn ddilys am un diwrnod.

Gwneud cais am caniatad >>

Caniatad Dydd (I gynnwys cerbydau wedi llogi)

Gall Caniatad Dydd yn cael ei ganiatáu os ydych yn bwriadu defnyddio unrhyw fan, ôl-gerbyd (gyda mwy nag un echel) neu eu cerbyd llogi/fenthycwyd i gludo eich gwastraff domestig i'r canolfannau hyn.

Bydd angen y wybodaeth ganlynol pan fyddwch yn gwneud cais am caniatad:

  • Eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn eich enw
  • Rhif Cofrestru’r cerbyd
  • Disgrifiad manwl o'r eitemau yr ydych yn bwriadu i gael gwared ar
  • Y Ganolfan Gwastraff o Gartrefi ac Ailgylchu ydych yn bwriadu defnyddio
  • Y dyddiad yr ydych yn bwriadu defnyddio'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Byddwch yn cael rhif trwydded. Bydd hwn yn cael ei anfon at y Ganolfan Gwastraff o Gartrefi ac Ailgylchu gyda’r manylion a roddwyd i chi.  Bydd hefyd yn gofyn i chi lofnodi ffurflen datganiad yn y safle yn cadarnhau eich holl fanylion.

Ganolfan Gwastraff o Gartrefi ac Ailgylchu

Oriau Agor: Bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig 1 Mai i 30 Medi 9am - 7pm 1 Hydref i 30 Ebrill 9am - 5pm

Deunyddiau: Papurau newydd a chylchgronau, poteli a jariau gwydr, gwydr ffenestri, caniau metel, plastigion, batris cerbydau, batris cartref, petroliwm (injan) gwastraff, bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol, paent cartref, tecstilau, esgidiau, gwastraff (gardd) gwyrdd, pridd, metel sgrap, pren/coed, gwastraff anadweithiol, gwastraff cartref cyffredinol, cardbord, oergelloedd/rhewgelloedd, cyfarpar trydan ac electronig gwastraff, cemegau gardd a chartref, e.e. plaleiddiaid, gwrteithiau, cynnyrch gofal anifeiliaid anwes a chyfarpar ffotograffig. (Ar hyn o bryd, ni dderbynnir teiars ar y safleoedd hyn. Cofiwch gysylltu â’ch manwerthwyr teiars lleol i wirio a ydynt yn derbyn teiars i’w hailddefnyddio/hailgylchu)

Math o Safle: Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref

Lleoliad: I'w arddangos ar 'Ble mae fy ... agosaf' (Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol)

Oriau Agor: Bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig 1 Ebrill i 31 Hydref 8am - 8pm 1 Tachwedd i 31 Mawrth 8am - 5.30pm

Deunyddiau: Papurau newydd a chylchgronau, poteli a jariau gwydr, gwydr ffenestri, caniau metel, plastigion, batris cerbydau, batris cartref, petroliwm (injan) gwastraff, bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol, paent cartref, tecstilau, esgidiau, gwastraff (gardd) gwyrdd, pridd, metel sgrap, pren/coed, gwastraff anadweithiol, gwastraff cartref cyffredinol, cardbord, oergelloedd/rhewgelloedd, cyfarpar trydan ac electronig gwastraff, cemegau gardd a chartref, e.e. plaleiddiaid, gwrteithiau, cynnyrch gofal anifeiliaid anwes a chyfarpar ffotograffig. (Ar hyn o bryd, ni dderbynnir teiars ar y safleoedd hyn. Cofiwch gysylltu â’ch manwerthwyr teiars lleol i wirio a ydynt yn derbyn teiars i’w hailddefnyddio/hailgylchu) 28 Awst, bydd ein gwaith gwahanu bagiau ar waith yn y Ganolfan Ailgylchu Cartrefi Cymer. Gwnewch yn siŵr nad oes deunyddiau ailgylchadwy yn eich bagiau du.

Math o Safle: Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref

Lleoliad: I'w arddangos ar 'Ble mae fy ... agosaf' (Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol)

Oriau Agor: Bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig 1 Ebrill i 31 Hydref 8am - 8pm 1 Tachwedd i 31 Mawrth 8am - 5.30pm

Deunyddiau: Papurau newydd a chylchgronau, poteli a jariau gwydr, gwydr ffenestri, caniau metel, plastigion, batris cerbydau, batris cartref, petroliwm (injan) gwastraff, bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol, paent cartref, tecstilau, esgidiau, gwastraff (gardd) gwyrdd, pridd, metel sgrap, pren/coed, gwastraff anadweithiol, gwastraff cartref cyffredinol, cardbord, oergelloedd/rhewgelloedd, cyfarpar trydan ac electronig gwastraff, cemegau gardd a chartref, e.e. plaleiddiaid, gwrteithiau, cynnyrch gofal anifeiliaid anwes, cyfarpar ffotograffig a dalenni asbestos asiedig. (Ar hyn o bryd, ni dderbynnir teiars ar y safleoedd hyn. Cofiwch gysylltu â’ch manwerthwyr teiars lleol i wirio a ydynt yn derbyn teiars i’w hailddefnyddio/hailgylchu)

Math o Safle: Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref

Lleoliad: I'w arddangos ar 'Ble mae fy ... agosaf' (Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol)