Caniatad Van

As ydych am ddefnyddio unrhyw un o'n Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Cartref gyda fan, pickup neu ôl-gerbyd , bydd angen caniatad arnoch chi Vans

Nid oes angen caniatad ar gyfer ceir, jeeps, MPV neu ôl-gerbydau echel sengl.

Mae rhaid i’r caniatad van  gael eu defnyddio ar gyfer gwastraff cartref yn unig . Nid yw hyn yn cynnwys gwastraff adeiladu cartrefi – bydd rhaid i chi ei dalu am hyn.

Dim ond gwastraff o eiddo domestig sydd yn cael eu gwaredu gyda ddefnyddio'r caniatad faniau.

Mae’r caniatad yn ddilys am un diwrnod.

Gwneud cais am caniatad >>

Caniatad Dydd (I gynnwys cerbydau wedi llogi)

Gall Caniatad Dydd yn cael ei ganiatáu os ydych yn bwriadu defnyddio unrhyw fan, ôl-gerbyd (gyda mwy nag un echel) neu eu cerbyd llogi/fenthycwyd i gludo eich gwastraff domestig i'r canolfannau hyn.

Bydd angen y wybodaeth ganlynol pan fyddwch yn gwneud cais am caniatad:

  • Eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn eich enw
  • Rhif Cofrestru’r cerbyd
  • Disgrifiad manwl o'r eitemau yr ydych yn bwriadu i gael gwared ar
  • Y Ganolfan Gwastraff o Gartrefi ac Ailgylchu ydych yn bwriadu defnyddio
  • Y dyddiad yr ydych yn bwriadu defnyddio'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Byddwch yn cael rhif trwydded. Bydd hwn yn cael ei anfon at y Ganolfan Gwastraff o Gartrefi ac Ailgylchu gyda’r manylion a roddwyd i chi.  Bydd hefyd yn gofyn i chi lofnodi ffurflen datganiad yn y safle yn cadarnhau eich holl fanylion.

Ganolfan Gwastraff o Gartrefi ac Ailgylchu

Oriau Agor: Bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig 1 Mai i 30 Medi 9am - 7pm 1 Hydref i 30 Ebrill 9am - 5pm

Deunyddiau: Papurau newydd a chylchgronau, poteli a jariau gwydr, gwydr ffenestri, caniau metel, plastigion, batris cerbydau, batris cartref, petroliwm (injan) gwastraff, bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol, paent cartref, tecstilau, esgidiau, gwastraff (gardd) gwyrdd, pridd, metel sgrap, pren/coed, gwastraff anadweithiol, gwastraff cartref cyffredinol, cardbord, oergelloedd/rhewgelloedd, cyfarpar trydan ac electronig gwastraff, cemegau gardd a chartref, e.e. plaleiddiaid, gwrteithiau, cynnyrch gofal anifeiliaid anwes a chyfarpar ffotograffig. (Ar hyn o bryd, ni dderbynnir teiars ar y safleoedd hyn. Cofiwch gysylltu â’ch manwerthwyr teiars lleol i wirio a ydynt yn derbyn teiars i’w hailddefnyddio/hailgylchu)

Math o Safle: Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref

Lleoliad: I'w arddangos ar 'Ble mae fy ... agosaf' (Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol)

Oriau Agor: Bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig 1 Ebrill i 31 Hydref 8am - 8pm 1 Tachwedd i 31 Mawrth 8am - 5.30pm

Deunyddiau: Papurau newydd a chylchgronau, poteli a jariau gwydr, gwydr ffenestri, caniau metel, plastigion, batris cerbydau, batris cartref, petroliwm (injan) gwastraff, bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol, paent cartref, tecstilau, esgidiau, gwastraff (gardd) gwyrdd, pridd, metel sgrap, pren/coed, gwastraff anadweithiol, gwastraff cartref cyffredinol, cardbord, oergelloedd/rhewgelloedd, cyfarpar trydan ac electronig gwastraff, cemegau gardd a chartref, e.e. plaleiddiaid, gwrteithiau, cynnyrch gofal anifeiliaid anwes a chyfarpar ffotograffig. (Ar hyn o bryd, ni dderbynnir teiars ar y safleoedd hyn. Cofiwch gysylltu â’ch manwerthwyr teiars lleol i wirio a ydynt yn derbyn teiars i’w hailddefnyddio/hailgylchu) 28 Awst, bydd ein gwaith gwahanu bagiau ar waith yn y Ganolfan Ailgylchu Cartrefi Cymer. Gwnewch yn siŵr nad oes deunyddiau ailgylchadwy yn eich bagiau du.

Math o Safle: Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref

Lleoliad: I'w arddangos ar 'Ble mae fy ... agosaf' (Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol)

Oriau Agor: Bob dydd ac eithrio Dydd Nadolig 1 Ebrill i 31 Hydref 8am - 8pm 1 Tachwedd i 31 Mawrth 8am - 5.30pm

Deunyddiau: Papurau newydd a chylchgronau, poteli a jariau gwydr, gwydr ffenestri, caniau metel, plastigion, batris cerbydau, batris cartref, petroliwm (injan) gwastraff, bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol, paent cartref, tecstilau, esgidiau, gwastraff (gardd) gwyrdd, pridd, metel sgrap, pren/coed, gwastraff anadweithiol, gwastraff cartref cyffredinol, cardbord, oergelloedd/rhewgelloedd, cyfarpar trydan ac electronig gwastraff, cemegau gardd a chartref, e.e. plaleiddiaid, gwrteithiau, cynnyrch gofal anifeiliaid anwes, cyfarpar ffotograffig a dalenni asbestos asiedig. (Ar hyn o bryd, ni dderbynnir teiars ar y safleoedd hyn. Cofiwch gysylltu â’ch manwerthwyr teiars lleol i wirio a ydynt yn derbyn teiars i’w hailddefnyddio/hailgylchu)

Math o Safle: Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref

Lleoliad: I'w arddangos ar 'Ble mae fy ... agosaf' (Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol)