Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Trwydded Van

Gall faniau, cerbydau codi ac ôl-gerbydau echel ddwbl gael mynediad i ganolfannau ailgylchu yn Llansawel a'r Cymer. Rhaid i chi fod wedi trefnu trwydded ac apwyntiad wedi'i neilltuo ar eu cyfer. 

Canllawiau Trwydded Fan

 • Gall ôl-gerbydau un echel ddefnyddio'r canolfannau ailgylchu o'r 13eg Gorffennaf ond nid oes angen trwydded
 • Nid oes angen caniatâd ar gyfer ceir, jeeps (4x4s), faniau gwersylla, bysiau mini math teulu, MPV's, ôl-gerbydau un echel, neu faniau llogi
 • Caniateir uchafswm o 12 trwydded y flwyddyn i breswylwyr (o 1 Ebrill i 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol) ar gyfer faniau, cerbydau codi ac ôl-gerbydau echel ddwbl
 • Nid yw faniau "Tipper/flatbed" a faniau 7.5 tunnell fawr yn cael eu caniatáu ar y safle
 • Mae trwyddedau'n ddilys ar gyfer un apwyntiad. Bydd gofyn i chi fynd â phrawf preswylio / adnabod gyda chi
 • Nid oes angen trwydded ar faniau hurio, ond bydd rhaid i chi fynd â'r dogfennau llogi a'r prawf preswylio gyda chi
 • Rhaid i chi fod wedi trefnu trwydded ac apwyntiad wedi'i neilltuo ar eu cyfer
Gwnewch Archeb

Cau canolfan ailgylchu Pwllfawatkin

Caeodd canolfan ailgylchu Pwllfawatkin ar 31 Mawrth 2019. Gall preswylwyr ddefnyddio'r ganolfan ailgylchu gwastraff cartref sydd wedi'i lleoli ar Ffordd Bethel, Cwmtwrch Isaf, SA9 2HW.

Mae'r wefan hon hefyd yn gweithredu man didoli bagiau du, arbed amser, gwnewch yn siŵr nad oes deunyddiau ailgylchadwy yn eich bagiau du.

Ceir rhagor o wybodaeth am geisiadau am drwydded fan ar gyfer Cwmtwrch Isaf ar wefan Powys.

Bydd angen y wybodaeth ganlynol pan fyddwch yn gwneud cais am drwydded:

 • Eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn
 • Rhif cofrestru'r cerbyd
 • Disgrifiad manwl o'r eitemau yr ydych yn bwriadu eu gwaredu
 • Enw'r Ganolfan gwastraff ac ailgylchu y bwriadwch ei defnyddio
 • Y dyddiad yr ydych yn bwriadu defnyddio'r Canolfan gwastraff ac ailgylchu

Byddwch yn cael rhif trwydded a fydd yn cael ei anfon i'r safle ynghyd â'r manylion rydych wedi'u rhoi. Bydd gofyn i chi hefyd lofnodi ffurflen ddatganiad ar y safle i gadarnhau eich manylion i gyd,