Caniatad Van

Canolfannau Ailgylchu'r Llansawel a Cymer: Ein gwaith gwahanu bagiau ar waith. Gwnewch yn siŵr nad oes deunyddiau ailgylchadwy yn eich bagiau du. (Darllen mwy)

As ydych am ddefnyddio unrhyw un o'n Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu Cartref gyda fan, pickup neu ôl-gerbyd , bydd angen caniatad arnoch chi 

Nid oes angen caniatad ar gyfer ceir, jeeps, MPV neu ôl-gerbydau echel sengl.

Mae rhaid i’r caniatad van  gael eu defnyddio ar gyfer gwastraff cartref yn unig .

Mae taliadau yn eu lle ar gyfer gyfergwastraff adeiladu cartrefi 

Dim ond gwastraff o eiddo domestig sydd yn cael eu gwaredu gyda ddefnyddio'r caniatad faniau.

Newidiadau i drwydded faniau o 1 Ebrill 2019

Caniateir uchafswm o 12 trwydded y flwyddyn i breswylwyr (o 1 Ebrill i 31 Mawrth y flwyddyn ganlynol) gyfer pob fan, cerbyd codi ac ôl-gerbyd echel ddwbl.

'Tipper/gwasted' a faniau 7.5 tunnell mawr yn cael eu caniatáu ar y safle.

Mae trwyddedau'n ddilys am un diwrnod ac mae un drwydded yn cyfateb i un ymweliad. Bydd gofyn i chi gymryd prawf o breswyliad / hunaniaeth gyda chi.

Nid oes angen trwydded ar faniau llogi, ond bydd angen i chi fynd â'r dogfennau llogi a phrawf preswylio gyda chi.

Canolfan ailgylchu Pwllfawatkin yn cau

Bydd canolfan ailgylchu Pwllfawatkin yn cau ar 31 Mawrth 2019. O 1 Ebrill bydd preswylwyr yn gallu defnyddio'r ganolfan ailgylchu gwastraff cartref ar Ffordd Bethel, Cwmtwrch Isaf, SA9 2HW.
Mae'r safle hwn hefyd yn gweithredu ardal didoli bagiau du - arbed amser, gwnewch yn siŵr nad oes unrhyw eitemau ailgylchadwy yn eich bagiau du.

Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch a cheisiadau am drwyddedau fan ar gyfer Cwmtwrch Isaf ar wefan Powys

Bydd angen y wybodaeth ganlynol pan fyddwch yn gwneud cais am caniatad:

  • Eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn eich enw
  • Rhif Cofrestru’r cerbyd
  • Disgrifiad manwl o'r eitemau yr ydych yn bwriadu i gael gwared ar
  • Y Ganolfan Gwastraff o Gartrefi ac Ailgylchu ydych yn bwriadu defnyddio
  • Y dyddiad yr ydych yn bwriadu defnyddio'r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref

Byddwch yn cael rhif trwydded. Bydd hwn yn cael ei anfon at y Ganolfan Gwastraff o Gartrefi ac Ailgylchu gyda’r manylion a roddwyd i chi.  Bydd hefyd yn gofyn i chi lofnodi ffurflen datganiad yn y safle yn cadarnhau eich holl fanylion.

Ganolfan Gwastraff o Gartrefi ac Ailgylchu

Dewiswch un o'r canlynol i weld mwy o wybodaeth:

Oriau Agor: Bydd yr holl safleoedd ar gau ar Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan
Dydd Llun, Dydd Iau a Dydd Gwener 9.00 – 5.00pm, Dydd Sadwrn a Dydd Sul 10.00am – 4.00pm, Dydd Mawrth a Dydd Mercher Ar gau
Deunyddiau: Ewch i'r ddolen hon am rhestr o ddeunyddiau ailgylchadwy y gellir eu hailgylchu yn y safle hwn www.recyclenow.com/local-recycling.
Nid yw'r safle'n derbyn unrhyw faint o blastrfwrdd na gwastraff asbestos, ac mae hollti bagiau du yn weithredol
Math o Safle: Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref
Lleoliad: I'w arddangos ar 'Ble mae fy ... agosaf' (Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol)
Oriau Agor: Bydd yr holl safleoedd ar gau ar Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan 11.00y.b. i 5.00y.p., 7 dyddiau yr wythnos am 12 misoedd y flwyddyn
Deunyddiau: Papurau newydd a chylchgronau, poteli a jariau gwydr, gwydr ffenestri, caniau metel, plastigion, batris cerbydau, batris cartref, petroliwm (injan) gwastraff, bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol, paent cartref, tecstilau, esgidiau, gwastraff (gardd) gwyrdd, pridd, metel sgrap, pren/coed, gwastraff anadweithiol, gwastraff cartref cyffredinol, cardbord, oergelloedd/rhewgelloedd, cyfarpar trydan ac electronig gwastraff, cemegau gardd a chartref, e.e. plaleiddiaid, gwrteithiau, cynnyrch gofal anifeiliaid anwes a chyfarpar ffotograffig. (Ar hyn o bryd, ni dderbynnir teiars ar y safleoedd hyn. Cofiwch gysylltu â’ch manwerthwyr teiars lleol i wirio a ydynt yn derbyn teiars i’w hailddefnyddio/hailgylchu) 28 Awst, bydd ein gwaith gwahanu bagiau ar waith yn y Ganolfan Ailgylchu Cartrefi Cymer. Gwnewch yn siŵr nad oes deunyddiau ailgylchadwy yn eich bagiau du.
Math o Safle: Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref
Lleoliad: I'w arddangos ar 'Ble mae fy ... agosaf' (Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol)
Oriau Agor: Bydd yr holl safleoedd ar gau ar Dydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan
8.30y.b. i 5.00y.p., 7 dyddiau yr wythnos am 12 misoedd y flwyddyn
Deunyddiau: Papurau newydd a chylchgronau, poteli a jariau gwydr, gwydr ffenestri, caniau metel, plastigion, batris cerbydau, batris cartref, petroliwm (injan) gwastraff, bylbiau/tiwbiau golau fflworoleuol, paent cartref, tecstilau, esgidiau, gwastraff (gardd) gwyrdd, pridd, metel sgrap, pren/coed, gwastraff anadweithiol, gwastraff cartref cyffredinol, cardbord, oergelloedd/rhewgelloedd, cyfarpar trydan ac electronig gwastraff, cemegau gardd a chartref, e.e. plaleiddiaid, gwrteithiau, cynnyrch gofal anifeiliaid anwes, cyfarpar ffotograffig a dalenni asbestos asiedig. (Ar hyn o bryd, ni dderbynnir teiars ar y safleoedd hyn. Cofiwch gysylltu â’ch manwerthwyr teiars lleol i wirio a ydynt yn derbyn teiars i’w hailddefnyddio/hailgylchu)
Math o Safle: Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref
Lleoliad: I'w arddangos ar 'Ble mae fy ... agosaf' (Gwasanaeth Mapio Rhyngweithiol)