Cynwysyddion a Phrisiau

Mae gennym amrywiaeth o gynwysyddion ar gyfer eich casgliadau sbwriel ac ailgylchu, sy'n dod mewn amrywiaeth o feintiau.

Os oes gennych gytundeb gyda'r cyngor i gael gwared ar eich gwastraff, mae'n orfodol, fel rhan o'ch cytundeb, fod gennych gasgliadau ailgylchu yn ogystal â gwastraff.

Y gost y £5.62/ £7.65 yr wythnos ar gyfer ailgylchu (a phris rhentu bin os oes angen) ac mae'r holl ddeunyddiau ailgylchu wedi'u cynnwys (e.e. papur, gwydr, cardbord, bwyd a phlastigion).

Fel arall, gallwch brynu llyfr trwydded i'w ddefnyddio yn ein Canolfannau Ailgylchu ar gyfer eich gwastraff ailgylchu yn unig. Y gost ar £292 am lyfr sy'n cynnwys 52 o drwyddedau.

Am fwy o wybodaeth am y casgliadau sydd ar gael ar gyfer eich busnes, cysylltwch â ni drwy e-bostio tradewaste@npt.gov.uk neu drwy ffonio 01639 686405/686406.

Meintiau Biniau Masnachol a Sut i'w Defnyddio
Maint y bin (litrau) Enghreifftiau o'r biniau Swm bras y gwastraff (sachau) Tâl blynyddol (* yn wythnosol a bob pythefnos)

*Casgliad wythnosol ar gael yng nghanol trefi yn unig

240 240l Bin 3

£238.50 Casglu bob pythefnos

£436.50 Casgliad wythnosol *

360 360l Bin 5

£324 Casglu bob pythefnos

£593 Casgliad wythnosol*

660 1,100l Bin 10

£536.50 Casglu bob pythefnos

£974.50 Casgliad wythnosol *

1100 660l Bin 15

£878 Casglu bob pythefnos

£1567 Casgliad wythnosol*

 

Dimensiynau'r biniau olwyn
Maint y bin (litrau) Lled (mm) Uchder (mm) Dyfnder (mm)
240 725 1075 580
360 880 1100 665
660 1260 1160 772
1100 1380 1460 1075

 

Bras amcan yw'r meintiau hyn ac maent yn amrywio gan bob cyflenwr.Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn newid cyflenwyr pan fydd angen ac yn darparu'r ffigurau hyn heb ragfarn ac fel arweiniad yn unig.