Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Arwyddion Dros Dro a Baneri

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn caniatáu gosod arwyddion dros dro ar y briffordd er mwyn hysbysebu digwyddiadau a drefnir gan y gymuned, gwasanaethau cyhoeddus neu elusennau.

Cyn gosod unrhyw arwyddion/baneri, rhaid i'r Is-adran peirianneg dderbyn Ffurflen Gais a Ffurflen Atebolrwydd wedi'u cwblhau. Pan fydd y Ffurflen Gais wedi'i chymeradwyo, bydd trefniadau'n cael eu cadarnhau.

Mae'n ofynnol bod unrhyw arwydd/baner yn cael ei gosod ar yr amser a gytunwyd arno a dim mwy na 2 wythnos cyn digwyddiad a'i bod yn cael ei symud o fewn 24 awr wedi cynnal y digwyddiad.

Unwaith y bydd archeb yn cael ei gadarnhau gallwch godi'r baneri o fore Llun a'u symud erbyn nos Sul.

Dylai pob arwydd/baner fod yn ddwyieithog yn unol â Chynllun yr Iaith Gymraeg Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot.

Gellir gosod arwyddion/baneri dros dro ar y safleoedd canlynol:-

Castell-nedd

 • Rheilen Warchod Morrisons (gyferbyn â'r orsaf betrol)
 • Rheilen Warchod Gerddi Victoria (tu allan i'r feddygfa)
 • Rheilen Warchod Cylchfan Canolfan Ddinesig Castell-nedd
 • Rheilen Warchod Cylchfan Cornel Stockham

Port Talbot

 • Rheilen Warchod Theatr y Dywysoges Frenhinol/Canolfan Ddinesig Port Talbot
 • Gard rheilffordd (gyferbyn brif fynedfa)

Glyn-nedd

 • Gard rheilffordd (gyferbyn 110 High Street)

Pontardawe

 • A474 Rheilen Warchod (ar safle bws)

Cyn gosod unrhyw arwyddion/baneri, rhaid i'r Is-adran Draffig dderbyn Ffurflen Gais a Ffurflen Atebolrwydd wedi'u cwblhau.

Ffurflen Gais a Atebolrwydd

 • Ffurflen Atebolrwydd Arwyddion Dros Dro a Baneri (DOC 70 KB)

  m.Id: 10176
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Atebolrwydd Arwyddion Dros Dro a Baneri
  mSize: 70 KB
  mType: doc
  m.Url: /media/4055/ffurflen_atebolrwydd.doc

 • Ffurflen Gais Arwyddion Dros Dro a Baneri (DOCX 62 KB)

  m.Id: 10177
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Ffurflen Gais Arwyddion Dros Dro a Baneri
  mSize: 62 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/4056/ffurflen_gais.docx

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch ceisiadau am arwyddion dros dro ar gyfer digwyddiadau wedi'u trefnu, cysylltwch â'r Is-adran Perianneg ar 01639 686906