Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Parcio

Bydd parcio ynghanol trefi Castell-nedd Port Talbot yn rhad ac am ddim yn ystod mis Awst 2021 er mwyn cefnogi busnesau a leolir ynghanol trefi a welodd eu masnach yn cael ei amharu gan bandemig Covid-19.

Ceir dau faes parcio aml-lawr yn y fwrdeistref sirol, un yng nghanol tref Castell-nedd a'r llall yng nghanol tref Port Talbot. Gellir cyrraedd maes parcio aml-lawr newydd Castell-nedd drwy Rodfa Tywysog Cymru ac nid Stryd y Dŵr.

Ar hyn o bryd, o feysydd parcio talu ac arddangos ar 16 arwyneb o fewn y Fwrdeistref Sirol, tri ar ddeg yn cael y Dyfarniad Parcio Mwy Diogel.

Dyma restr o'r meysydd parcio y mae'r cyngor yn berchen arnynt yng Nghastell-nedd Port Talbot. Dewiswch y maes parcio mae ei angen arnoch i gael mwy o fanylion: 

Meysydd Parcio

County Car Park Details
Car Park Location Capacity
High Street Car Park Neath 37
Milland Road Car Park Neath 450
Neath Multi-Storey Car Park (Access Now Via Prince Of Wales Drive) Neath 600
Rosser Street Car Park Neath 33
Herbert Street Lower Car Park Pontardawe 19
Herbert Street Upper Car Park Pontardawe 37
Pontardawe By-Pass Car Park Pontardawe 44
Bay View Port Talbot 68
Bethany Square Car Park Port Talbot 166
Harbourside - Parkway Port Talbot 111
Ocean Way Port Talbot 282
Port Talbot Civic Port Talbot 80
Port Talbot Multi-Storey Car Park Port Talbot 705
Scarlet Avenue Car Park Port Talbot 111
St Mary's Car Park Port Talbot 41
Station Road Car Park Port Talbot 107
Victoria Road Car Park Port Talbot 20

Port Talbot Multi-Storey Car Park

Location:

Llewellyn Street, Port Talbot, Sa12 8sf

Number of Spaces:

Level Spaces Disabled Parent / Child
Basement 56
Level 1 104
Level 2 35
Level 3 79 8 18
Level 4 55
Level 5 120
Level 6 55
Level 7 119
Level 8 56

Total: 705

Opening Times:

  • Pay And Display Operates Between 8am - 6pm Monday - Saturday
  • Sunday 9am - 5pm

Parking Tariffs:

Period Tariff
Upto 1 Hour £ 1.50
1-2 Hours £ 2.00
2-3 Hours £ 2.50
3-4 Hours £ 3.30
Over 4 Hours £ 3.80
Sunday (All Day) £ 1.00

Park Mark Logo