Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Trafnidiaeth

Amserlenni Bysiau Ysgol

Edrychwch ar Amserlenni Bysiau Ysgol Castell-nedd Port Talbot yma

Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol

Cael gwybod os chi'n cymwys a wneud cais am cludiant i'r ysgol

Adnewyddu eich cerdyn bws

Mae’r tocynnau bws yn nawr cael eu uniongyrchol o Tranidiaeth Cymru.

Gwybodaeth am Deithio

Llwybrau ac amserlenni ar gyfer teithiau bws a thrên ar draws Cymru

Cludiant Cymunedol

Rydym yn darparu gwasanaethau cludiant ar gyfer gwasanaethau preswyl, gofal dydd ac anableddau dysgu.

Llywodraeth Cymru tocyn teithio ieuenctid

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig tocynnau bws gostyngol i bobl ifanc 16-21 oed

ADY Trafnidiaeth

Rydym yn darparu cludiant i blant ag anghenion addysgol arbennig

Rhoi gwybod am safle bws sydd wedi'i ddifrodi

Rhoi gwybod am safle bws sydd wedi'i ddifrodi

Ffyrdd o gysylltu â chludiant teithwyr

Ffyrdd o gysylltu â chludiant teithwyr