Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Trafnidiaeth

Amserlenni Bysiau Ysgol

Edrychwch ar Amserlenni Bysiau Ysgol Castell-nedd Port Talbot yma

Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol

Cael gwybod os chi'n cymwys a wneud cais am cludiant i'r ysgol

Adnewyddu eich cerdyn bws

Mae’r tocynnau bws yn nawr cael eu uniongyrchol o Tranidiaeth Cymru.

Gwybodaeth am Deithio

Llwybrau ac amserlenni ar gyfer teithiau bws a thrên ar draws Cymru

Gweithredwyr Cludiant Cymunedol

Mae nifer o gweithredwyr darparu cludiant cynlluniau yn y cymuned

Llywodraeth Cymru tocyn teithio ieuenctid

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig tocynnau bws gostyngol i bobl ifanc 16-21 oed

ADY Trafnidiaeth

Rydym yn darparu cludiant i blant ag anghenion addysgol arbennig

Rhoi gwybod am safle bws sydd wedi'i ddifrodi

Rhoi gwybod am safle bws sydd wedi'i ddifrodi

Ffyrdd o gysylltu â chludiant teithwyr

Ffyrdd o gysylltu â chludiant teithwyr