Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cynllun graeanu’r gaeaf

Yn ystod y cyfnod sy'n para o ganol mis Hydref tan fis Ebrill, gall tywydd gaeafol oer effeithio ar rwydwaith priffyrdd a throedffyrdd yr awdurdod. Gall peryglon gynnwys:

  • Llwydrew
  • Cesair
  • Eira
  • Glasrew

Pan geir unrhyw un o'r peryglon hyn, gall ffyrdd a throedffyrdd fod yn beryglus i'w tramwyo ac felly, bob blwyddyn, mae CBS Castell-nedd Port Talbot yn rhoi Cynllun Gweithredu Gwasanaeth y Gaeaf ar waith sy'n pennu'r strategaeth weithredol ar gyfer ymdrin â'r fath dywydd.

Cynllun Gweithredol Gwasanaeth y Gaeaf

Nid yw'n ymarferol i'r awdurdod raeanu neu osod halen ar hyd y rhwydwaith priffyrdd cyfan o fewn ffiniau Castell-nedd Port Talbot fel mesur rhagofalus. Mae Cynllun Gweithredu Gwasanaeth y Gaeaf yn nodi'r ffyrdd yng Nghastell-nedd Port Talbot sydd wedi cael eu pennu'n flaenoriaeth uchel. Mae'r ffyrdd hyn yn rhan o Rwydwaith Triniaeth Ragofalus yr awdurdod a bydd yr awdurdod yn eu graeanu neu osod halen arnynt cyn i dywydd peryglus gyrraedd.

Yn ystod cyfnodau hwy o dywydd oer lle mae swm sylweddol o eira neu iâ ar y priffyrdd, bydd yr awdurdod yn ymdrechu i glirio ffyrdd a throedffyrdd ychwanegol nad ydynt yn rhan o'r rhwydwaith triniaeth ragofalus, os bydd yr adnoddau ar gael.

Mae'r cynllun yn amlinellu blaenoriaethau i'w trin a chynllun y cyngor ar gyfer yr ymgyrch raeanu a chlirio eira yn ôl y tywydd.

Lawrlwytho

  • Cynllun Gweithredol Gwasanaeth Gaeaf 2020 (DOCX 26.85 MB)

Fwy o wybodaeth: Polisi Biniau Graen