Y Cyngor i bennu’r gyllideb ar gyfer 2018/19

Bydd Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cwblhau ei gyllideb ar gyfer 2018/19 yr wythnos nesaf pan ofynnir i gynghorwyr ystyried adroddiadau ynghylch y Cyllidebau Cyfalaf a Refeniw ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. 

 Cyflwynir cynnig cyllideb 2018/19 i Gabinet y cyngor ar 20 Chwefror 2018 a gerbron y Cyngor Llawn ar 21 Chwefror 2018.

Adroddiadau:

Adroddiad i Gabinet - Y Cyllideb Cyfalaf

Adroddiad i Gabinet - Y Cyllideb Refeniw