Diwygiadau i'r Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg 2017-20

Mae Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, wedi ymateb i fersiwn ddrafft Cyngor Castell-nedd Port Talbot o’n Cynllun Strategol y Gymraeg Addysg (2017-2020).

Gofynnwyd am rai diwygiadau, sydd i’w cynnwys mewn cynllun diwygiedig. Mae’r addasiadau wedi’u cynnwys yn y ddogfen ynghlwm, a’u dangos ar ffurf testun wedi’i uwcholeuo.

Hoffem sicrhau barn preswylwyr a rhanddeiliaid ar yr addasiadau.

* Nodwch, os gwelwch yn dda, yr ymgynghorwyd eisoes y llynedd ar y brif ddogfen, ac fe’i cymeradwywyd drwy broses gorfforaethol y Cyngor Sir. Pwysleisiwn yr edrychwn am sylwadau pellach ar y addasiadau’n unig.  Mae’r Cynllun drafft ynghlwm yn yr ebost yma. 

Lawrlwytho
File type Document File size
docx CSGA WESP 2017-20 415 KB
Gallwch ymateb drwy:

Ymgynghoriad CSGA,
c/o Cath Jones
Canolfan Hyfforddiant Baglan,
Heol Elmwood,
Baglan, SA12 8TF

Cynhelir yr ymgynghoriad tan 7 Rhagfyr 2017.