Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Bspoked Enterprises

Gwasanaeth cyflogaeth a hyfforddiant i oedolion ag anableddau amrywiol yw Bspoked Enterprises.  Mae Bspoked yn rhoi ffocws ar ddiddordebau pob unigolyn a'r hyn yr hoffai ei elwa o'r gwasanaeth. Mae gan bawb gyfle i gymryd rhan wrth ddysgu am y broses gyfan, o ddylunio i greu a gwerthu cynnyrch. Mae gan unigolion gyfle hefyd i ddysgu a datblygu amrywiaeth eang o sgiliau trwy bum gweithdy'r gwasanaeth - gwaith coed, crefftau, gwydr, arlwyo a mecaneg beiciau.

I weld detholiad y cynhyrchion a wnaed yn BSPOKED Enterprises, ewch i'w tudalen Facebook.

Lleoliadau

Bspoked Enterprises, Heol y Fynachlog, Mynachlog Nedd, Castell-nedd SA10 7DR.

Meini prawf cymhwysedd

Nid oes angen i chi gael asesiad ffurfiol neu gynllun gofal a chefnogaeth i gael eich atgyfeirio i'r Gwasanaeth Annibyniaeth Gymunedol. Gellir gwneud atgyfeiriadau trwy'r canlynol:

  • Porth CNPT
  • Timau gwaith cymdeithasol
  • Timau atal digartrefedd
  • Tîm Argyfyngau Iechyd Meddwl
  • Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc
  • Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

Talu am wasanaethau

Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.

 Manylion Cyswllt

I gael mwy o wybodaeth, Gwasanaeth amlddisgyblaeth yw Tîm Pwynt Cyswllt Unigol Oedolion a Phlant Castell-nedd Port Talbot (PCU) 

01639 686802 01639 686802 voice +441639686802

Oriau agor: 8.30yb - 5yp, o ddydd Llun i ddydd Iau, 8.30yb – 4.30yp ar ddydd Gwener