Bspoked Enterprises

Gwasanaeth cyflogaeth a hyfforddiant i oedolion ag anableddau amrywiol yw Bspoked Enterprises.  Mae Bspoked yn rhoi ffocws ar ddiddordebau pob unigolyn a'r hyn yr hoffai ei elwa o'r gwasanaeth. Mae gan bawb gyfle i gymryd rhan wrth ddysgu am y broses gyfan, o ddylunio i greu a gwerthu cynnyrch. Mae gan unigolion gyfle hefyd i ddysgu a datblygu amrywiaeth eang o sgiliau trwy bum gweithdy'r gwasanaeth - gwaith coed, crefftau, gwydr, arlwyo a mecaneg beiciau.

I weld rhai o’r cynhyrchion a wnaed yn Bspoked Enterprises, ewch i https://www.facebook.com/bspokedenterprises/

Lleoliadau

Bspoked Enterprises, Heol y Fynachlog, Mynachlog Nedd, Castell-nedd SA10 7DR.

Meini prawf cymhwysedd

Nid oes angen i chi gael asesiad ffurfiol neu gynllun gofal a chefnogaeth i gael eich atgyfeirio i'r Gwasanaeth Annibyniaeth Gymunedol. Gellir gwneud atgyfeiriadau trwy'r canlynol:

  • Porth CNPT
  • Timau gwaith cymdeithasol
  • Timau atal digartrefedd
  • Tîm Argyfyngau Iechyd Meddwl
  • Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc
  • Cydlynwyr Ardaloedd Lleol

Talu am wasanaethau

Ni chodir tâl am y gwasanaeth hwn.

 Manylion Cyswllt

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â Phorth CNPT:

Ffôn: 01639 686802

E-bost: thegateway@npt.gov.uk

Oriau agor: 8.30am - 5pm, o ddydd Llun i ddydd Iau, 8.30am – 4.30pm ar ddydd Gwener