Polisiau

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot wedi paratoi'r arweiniad polisi canlynol o ran Gorfodi Parcio Sifil.

Mae'r cyngor yn aelod o'r Cydbwyllgor Dyfarnu Rheoliadau Parcio a Thraffig y Tu Allan i Lundain (PATROL).

Mae arweiniad hefyd ar gael o ran parcio i bobl anabl yn y canolfannau dinesig yng Nghastell-nedd a Phort Talbot.

Lawrlwytho dogfennau
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Polisi Arweiniad Gorfodi Parcio Sifil
366 KB
pdf Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Parcio 2019-2020
338 KB
pdf Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Parcio 2018-2019
376 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete