Trwyddedau parcio

Gallwch bellach wneud cais am drwydded barcio preswylwyr ar-lein. Mae'r canlynol hefyd ar gael:

  •  Adnewyddu trwydded
  • Trwydded newydd (os ydych wedi'i cholli neu os yw wedi'i difrodi)
  • Newid cerbyd
  • Tocyn Tymor

Gwneud Cais am Drwydded Breswylwyr

 Gall preswylwyr hefyd lawrlwytho ffurflen gais a nodiadau arweiniol Trwydded Barcio Preswylwyr. Y gobaith yw y bydd hyn yn lleihau'r amser mae'n ei gymryd i ddosbarthu trwyddedau.

Sylwer bod yr awdurdod bellach yn codi £20 am gyflwyno trwyddedau penodol.

File type Document File size
pdf Polisi Parcio 40 KB