Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwastraff Masnachol

Mae gan fusnesau ddyletswydd gyfreithiol i gael gwared ar wastraff yn gyfrifol. Mae mwy o wybodaeth ar y dudalen Dyletswydd Gofal. Mae'n rhaid i fusnesau ddefnyddio cludwr gwastraff cofrestredig er mwyn cael gwared ar eu gwastraff a chael dogfennau er mwyn dangos yr holl drefniadau sydd ganddynt er mwyn cael gwared ar y gwastraff.

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ar gael i gynnig cyngor a chefnogaeth i gael gwared ar eich gwastraff. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu gwasanaeth proffesiynol; gadewch i ni fynd i'r afael â'ch gwastraff er mwyn i chi fod yn rhydd i ganolbwyntio ar eich busnes.

Mae gan y cyngor amrywiaeth o finiau ar olwynion ar gael ar gyfer casgliadau gwastraff ac ailgylchu masnachol. Mae mwy o wybodaeth o dan Cynwysyddion a Phrisiau. Gall busnesau ddewis creu cytundeb gyda'r cyngor neu gontractwr preifat er mwyn casglu a chael gwared ar eu gwastraff. Os hoffech drafod pa wasanaethau sydd ar gael ar gyfer eich busnes, ffoniwch ni ar 01639 686 406/ 686 405.