Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Canlyniadau Etholiadau

Cyngor Bwrdeistref Sirol - Mai 2022

Gweld canlyniadau etholiad Cyngor Bwrdeistref Sirol - Mai 2022

Cyngor Cymuned/Tref - Mai 2022

Gweld canlyniadau etholiad cyngorau cymuned/tref - Mai 2022

Archif hanesyddol canlyniadau etholiadol

Gweld canlyniadau blaenorol etholiad Seneddol y DU, Llywodraeth Cynulliad Cymru a lleol

Refferenda

Gweld canlyniadau'r o refferenda blaenorol

Etholiadau Ardal Gwella Busnes (AGB)

Edrychwch ar ganlyniadau etholiad blaenorol yr AGB

Etholiadau Senedd Ewrop

Gweld canlyniadau etholiad Seneddol Ewropeaidd

Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddau

Gweld canlyniadau etholiad blaenorol Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau