Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Clymog Japan-Cwestiynau Cyffredin

Faint yw'r driniaeth?

Bydd prisiau'n amrywio yn dibynnu ar faint yr ardal sydd i'w drin. Gwiriwch ein tudalen Prisiau am rhagor o wybodaeth

Beth mae Clymog Siapan yn edrych fel

Mae llysiau'r dial y Clymog Siapan yn ymddangos fel egin bychain asbaragws- gwyrdd / porffor yn lliw. Wrth i'r planhigyn ddatblygu mae'n cynhyrchu dail bach coch / gwyrdd siâp tarian o nodau a godir ar wahân y coesyn neu 'Knot'. Unwaith y bydd yn aeddfed, mae'r dail yn dod yn lliw gwyrdd bywiog sy'n cyrraedd hyd at 120mm.

Mae coesau coch / gwyrdd Clymog Siapanaidd aeddfed yn ymddangosiad fel bambŵ caled sy'n tyfu mewn clwmpiau trwchus. Yn ystod misoedd mis Medi a mis Hydref, cynhyrchir blodau gwyn hufennog, gan dyfu mewn clystyrau ar ddiwedd y coesau.

Wrth i'r dail farw a chwympo oddi ar y planhigyn, mae'r coesau'n dod yn weddillion ysgerbydol brown gwag sy'n hawdd eu torri. Mae'r coesau sydd wedi marw yn aml yn aros yn unionsyth ymhlith twf newydd yn ystod y tymor canlynol. Cliciwch yma am luniau. Sut i identify Japanese Knotweed (Gov.uk) 

Pam mae Clymog Siapan yn broblem i eiddo?

Gall y wynweithiau ieuengaf dyfu yn gyflym iawn, ac oherwydd y twf cyflym yma, bu'n hysbys i achosi difrod i strwythurau adeiladu wrth dargedu mannau gwan, fel craciau mewn gwaith maen, ac yn ceisio tyfu drwyddynt.

Sut mae'n cael ei lledaenu?

Gall Clymog Siapan gynhyrchu hadau, ond mae'n eithriadol o brin bod yr hadau hyn yn egino.

Bydd planhigion newydd yn tyfu o'r gors dan y ddaear (rhisom) a'r nodau ar ddarnau o goes gwyrdd

A yw Clymog Siapan yn wenwynig?

Nid yw Clymog Siapan yn wenwynig ac nid yw'n niweidiol i gyffwrdd, fodd bynnag, defnyddiwch ofal bob amser er mwyn osgoi’r pla ledaenu.

Mae Clymog Siapan yn ymledu i'm tir o dir arall

Er nad yw'n anghyfreithlon cael Clymog Siapan yn tyfu ar eich eiddo, dylai tirfeddianwyr cyfagos fod yn wybodus y gall fod yn niwsans preifat i ganiatáu i Glymog Siapan dyfu o'u heiddo i eiddo pobl eraill. Byddai hyn yn fater sifil dan gyfraith gyffredin.

Os credwch eich bod mewn perygl o Glymog Siapan sydd ar eiddo cyfagos, ystyriwch gysylltu â pherchennog yr eiddo yn uniongyrchol neu drwy gyfreithiwr i esbonio'ch pryderon. 

Sut mae rheoli Clymog Japan ar fy nhir?

Mae'n argymell yn fawr peidio â thrin Clymog Siapan eich hun, oherwydd gall triniaeth aneffeithiol arwain at ledaenu ymhellach a gallai fod yn beryglus i bobl, anifeiliaid anwes a bywyd gwyllt. Cysylltwch â ni am ddyfynbris sydd yn rhad ac am ddim. 

Faint o driniaethau y bydd yn eu cymryd?

Bydd hyn yn dibynnu ar ddifrifoldeb y twf. Yn aml mae angen 2 neu fwy o driniaethau. Mae angen triniaethau blynyddol cyhyd â bod y planhigyn yn tyfu, gyda monitro ar gyfer twf newydd sy'n ofynnol am nifer o flynyddoedd wedi hynny. Fel rheol mae cynlluniau triniaeth a monitro rhwng 5-10 mlynedd.

Cael Arolwg / Dyfyniad / Triniaeth