Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Etholiadau sydd i Ddod

Pryd y cynhelir etholiadau?

  • Etholiadau Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot: Caiff cynghorwyr eu hethol unwaith bob pum blynedd yn etholiadau'r cyngor. Yn dilyn Arolwg etholiadol bydd pob un o’r 60 sedd Cyngor Bwrdeistref Sirol ar gyfer 34 o wardiau etholiadol yn cael eu hethol.
  • Etholiadau Cynghorau Cymuned/Tref: Caiff cynghorwyr eu hethol unwaith bob pum blynedd yn etholiadau'r cyngor. Bydd cyfle i ymgeiswyr sefyll dros holl seddau'r Cynghorau Tref/Cymuned, 250 ohonynt, ar gyfer y 52 Cymuned/Ward Gymunedol.
  • Etholiad Cyffredinol Senedd y Deyrnas Unedig: Fel arfer caiff Aelodau Seneddol eu hethol unwaith bod pedair/pum mlynedd. Y ddwy Etholaeth yn ardal y Fwrdeistref Sirol yw Aberafan a Chastell-nedd.
  • Etholiadau Senedd: Aelodau'r Senedd yn cael eu hethol unwaith bob pum blynedd. Mae Castell-nedd Port Talbot yn gyfrifol am yr etholiadau yn etholaethau Aberafan a Chastell-nedd. Bydd etholwyr hefyd yn pleidleisio dros 4 Aelod Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth Etholiadol Gorllewin De Cymru.
  • Etholiadau Comisiynydd Heddlu a Throseddau:Mae Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddau yn cael eu hethol unwaith bob pedair blynedd. Mae Castell-nedd Port Talbot yn rhan o Ardal Heddlu De Cymru ar gyfer yr etholiadau hyn.
  • Is-etholiad: Gall is-etholiad gael ei gynnal ar unrhyw adeg os bydd swydd wag achlysurol yn sgîl, er enghraifft, ymddeoliad aelod etholedig.