Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Sut ydw i'n pleidleisio

Mae’r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ar sut i pleidleisio.  

Pleidleisiwch yn bersonol

Ymwelwch â'ch gorsaf bleidleisio leol ac bleidleisio yn bersonol

Pleidleisio drwy'r post

Gwneud cais am bleidlais trwy'r post ar gyfer pob etholiad

Pleidleisio drwy ddirprwy

Gwneud cais am rhywun arall i bleidleisio ar eich rhan

pleidlais ddirprwy drwy'r post

Sut i wneud cais ar gyfer pleidleisio ddirprwy drwy’r post

 

Etholiadau Comisiynwyr Heddlu a Throseddu

Caiff Comisiynwyr Heddlu a Throseddu (PCCs) eu hethol gennych chi i oruchwylio sut y delir â throsedd yn ardal eich heddlu chi. Nod y comisiynwyr yw lleihau trosedd ac i sicrhau bod eich heddlu chi yn effeithiol.