Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Graffiti

Rydym yn cymryd camau i fynd i'r afael â graffiti er enghraifft cael gwared ar graffiti sydd o natur sarhaus neu hiliol.

Rydym yn gyfrifol am gael gwared ar graffiti oddiwrth adeiladau cyhoeddus ac eiddo’r Cyngor er enghraifft arwyddion stryd,  fodd bynnag nid ydym yn gyfrifol am gael gwared ar graffiti o eiddo preifat

Rydym wedi bod yn rhan o brosiectau mewn gwahanol ardaloedd o'r Fwrdeistref Sirol gyda'r nod o frwydro yn erbyn graffiti. Rydym wedi gweithio gyda nifer o asiantaethau yn ystod y prosiectau hyn, gan gynnwys y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol, Cymunedau yn Gyntaf, ysgolion lleol a grwpiau cymunedol

Os ydych am roi gwybod am Graffiti,  gallwch ddefnyddio ein ffurflen gyswllt neu ffonio ni ar 01639 686868

Adroddwch Graffiti