Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gwasanaeth Cymorth u Ddysgwyr

Learner Support Service

 • Diduedd
 • Am ddim
 • Cyfrinachol
 • Cyfeillgar

Mae gennym dîm ardderchog o staff cymorth dysgu cyfeillgar sy’n gallu rhoi gwybodaeth a chyngor i chi ar y canlynol:

 • Cyrsiau a Hyfforddiant
 • Opsiynau Gyrfaoedd
 • Cymorth Ariannol
 • Hunan-gyflogaeth
 • Cyfeirio at Ofal Plant
 • Cyfleoedd Gwirfoddoli

Mae’r gwasanaeth hwn ar gael yn eich ardal leol ar amser sy’n addas i chi.Learner Support Service

I siarad ag un o’n staff cyfeillgar a thrafod eich anghenion, ffoniwch ni ar 01639 686306

Asiantaethau eraill sydd ar gael:

 • Gwasanaeth Cymorth i Ddysgwyr, Coleg Castell-nedd Port Talbot: (01639) 648404
 • Swyddfa Gyrfa Gorllewin Cymru, Castell-nedd (01639) 636391
 • Swyddfa Gyrfa Gorllewin Cymru, Port Talbot (01639) 871933
 • Workways+ (01639) 684 250
 • Cymuned am Waith (01639) 860 160 jobsupport@npt.gov.uk