Hepgor gwe-lywio

Mae'r cyngor yn cyflwyno cannoedd o wasanaethau i fwy na 140,000 o breswylwyr bob dydd

Gallwch ddarllen mwy yma am ein gwaith ac am rai o'r gwasanaethau a'r gefnogaeth rydym yn eu darparu er mwyn gwella lles ein preswylwyr a'n cymunedau. Byddwn yn postio'r diweddaraf am brofiadau cwsmeriaid a defnyddwyr gwasanaeth a chyhoeddi adroddiadau am y cynnydd rydym yn ei wneud tuag at gyflawni ein hamcanion trwy gydol y flwyddyn.

© Cyngor Castell-nedd Port Talbot