Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Ffyrdd a Phriffyrdd

Gwneud cais am palmant a ollyngir

A dropped kerb allows vehicles to cross the pavement from the road to a driveway.

Llwyth Annormal

Symud Llwythi Annormal

Priffyrdd Mabwysiedig

Rhestr gyfoes o strydoedd y gellir eu cynnal yn gyhoeddus

Beicio

Beicio yng Nghastell-nedd Port Talbot

Trwyddedau Priffyrdd

Gwybodaeth a manylion ar sut i gyflwyno cais am trwyddedau priffyrdd

Tirlithriadau

Gwybodaeth am tirlithriadau Pantteg a Godre'r-Graig

Ffordd & Cynnal a Chadw Llwybr

Ffordd & Cynnal a Chadw Llwybr

Asiant Cefnffyrdd De Cymru

Asiant Cefnffyrdd De Cymru

Arwyddion Dros Dro a Baneri

Sut i gwnued cais i gosod arwyddion dros dro a baneri