Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Gorchmynion Clwydi

Daeth ddeddfwriaeth ar gael i awdurdodau lleol Cymru yn gynnar yn 2007 sy'n rhoi pwerau i gynghorau i godi gatiau sy'n cloi mewn lonydd cefn a fabwysiadwyd neu droedffyrdd lle ceir lefelau uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddu. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn ymroddedig i wella ansawdd bywyd ar gyfer ei thrigolion ac yn gweithio mewn partneriaeth agos â'r heddlu a'r cymunedau lleol wrth weithredu'r cynllun gosod gatiau lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn nodi ei bod yn angenrheidiol.

Mae'r canlynol yn rhestr o’r lonydd neu lwybrau troed hynny lle mae cynlluniau gosod gatiau yn cael eu cynnig neu wedi cael eu cymeradwyo. Bydd clicio ar y disgrifiad o'r lleoliad yn datgelu copi o'r Gorchymyn Gosod Gatiau a chynllun yn dangos darn o’r briffordd a effeithir.

Gorchmynion

 • Orchymyn Gatio Arfaethedig Aberafan (PDF 120 KB)

  m.Id: 10332
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Orchymyn Gatio Arfaethedig Aberafan
  mSize: 120 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/4211/proposedaberavon.pdf

 

Gorchmynion Gatio Cymeradwyedig

 • Aliau Aberafan (PDF 518 KB)

  m.Id: 15058
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Aliau Aberafan
  mSize: 518 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8325/alleyways-aberavon.pdf

 • Clos Tywyn (PDF 440 KB)

  m.Id: 15060
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Clos Tywyn
  mSize: 440 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/8327/tywyn-close.pdf

Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Crynodeb Gorchmynion

 • Cofrestr Gorchymyn Gosod Gatiau (DOCX 12 KB)

  m.Id: 15059
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cofrestr Gorchymyn Gosod Gatiau
  mSize: 12 KB
  mType: docx
  m.Url: /media/8326/gating-order-register.docx