Gorchmynion Clwydi

Daeth ddeddfwriaeth ar gael i awdurdodau lleol Cymru yn gynnar yn 2007 sy'n rhoi pwerau i gynghorau i godi gatiau sy'n cloi mewn lonydd cefn a fabwysiadwyd neu droedffyrdd lle ceir lefelau uchel o ymddygiad gwrthgymdeithasol neu droseddu. Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot yn ymroddedig i wella ansawdd bywyd ar gyfer ei thrigolion ac yn gweithio mewn partneriaeth agos â'r heddlu a'r cymunedau lleol wrth weithredu'r cynllun gosod gatiau lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn nodi ei bod yn angenrheidiol.

Mae'r canlynol yn rhestr o’r lonydd neu lwybrau troed hynny lle mae cynlluniau gosod gatiau yn cael eu cynnig neu wedi cael eu cymeradwyo. Bydd clicio ar y disgrifiad o'r lleoliad yn datgelu copi o'r Gorchymyn Gosod Gatiau a chynllun yn dangos darn o’r briffordd a effeithir.

Gorchmynion
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Orchymyn Gatio Arfaethedig Aberafan
120 KB

 

Gorchmynion Gatio Cymeradwyedig
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Aliau Aberafan
518 KB
pdf Clos Tywyn
440 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete

 

Crynodeb Gorchmynion
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
docx Cofrestr Gorchymyn Gosod Gatiau
12 KB