Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cysylltwch a’r adran cynllunio

Os oes gennych ymholiad mewn perthynas â mater cynllunio na ellir ei ateb gan y wybodaeth ar ein gwefan, cysylltwch â ni trwy e-bostio planning@npt.gov.uk (gan ddyfynnu eich cyfeiriad) neu ffonio (01639) 686777 ar gyfer Tîm Cynllunio'r Gorllewin neu (01639) 686776 ar gyfer y Tîm Cynllunio Dwyrain fel y gallwn gyfeirio eich ymholiad at y swyddog cywir.

Ardaloedd Gorfodaeth

Mae ein tîm gorfodi cynllunio hefyd yn gweithredu ar sail ardal, gyda dau Swyddog Gorfodi ac un Uwch Swyddog Gorfodi. Mae manylion llawn ein gwasanaeth gorfodi, gan gynnwys sut i wneud cwyn a chysylltu â'r tîm, i'w gweld yn https://www.npt.gov.uk/15257.

   Development Control Team Boundaries