Gwybodaeth Masnachwyr

Dyddiadau ac Amseroedd

Masnach yn dod o ddydd Mercher 11 Medi i Sadwrn 14 mis Medi 2019 o 9am tan yn hwyr.

Taliadau

Rhennir canol y dref yn parth taliadau:- Codir tâl ar stondinau fesul troedfedd linol ac yn ogystal â'r tâl am y stondin, codir tâl gwasanaeth fel a ganlyn ar gyfer trydan i bob stondin: TBC

Sut i gael stondin

Os oes gennych ddiddordeb mewn cael stondin, llenwch y ffurflen gais ar-lein. Nodwch nad yw hyn yn gwarantu y bydd lle yn cael ei gynnig i chi.

Ni fydd disgrifiadau cyffredinol megis 'Swag', 'Arddangoswr' neu arall ddiffiniadau cyffredinol o'r fath yn cael eu derbyn.

Yn ogystal, mae'r Cyngor yn gofyn am gopïau dilys o dystysgrifau yswiriant atebolrwydd cyhoeddus. Gall methiant i ddarparu'r Cyngor a chopi dilys gyda'r cais yn niweidio y cais am safle masnachu.

Lawrlwytho
Math o ffeil Dogfen Maint ffeil
pdf Gwybodaeth safonau masnach - ffair Castell-Nedd 2019
826 KB
pdf Telerau ac Amodau - ffair Castell-Nedd 2019
449 KB
pdf Gwybodaeth safonau masnach - ffair Castell-Nedd 2019
605 KB
pdf Ffurflen ceisio am stondin heb fod arlwyo am ffair Castell-Nedd 2019
703 KB
Lawrlwytho...
Packaging:  
Complete