Gwybodaeth Ariannol

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ariannol am y cyngor:

  • Bydd yr Adran Gyllideb yn rhoi mwy o wybodaeth i chi am Gyllideb Refeniw y Cyngor a pha wasanaethau y mae eich Treth y Cyngor yn talu amdanynt
  • Gallwch hefyd weld Datganiad o Gyfrifon y cyngor.
File type Document File size
pdf Gyllideb 2017/2018 843 KB