Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Strategaethau a Pholisïau

Blaenoriaethau a Pherfformiad

Manylion am ein blaenoriaethau / asesiad o'n perfformiad

Cydraddoldeb

Dysgwch beth mae cydraddoldeb yn ei olygu yng Nghastell-nedd Port Talbot

Y Gymraeg

Gweld manylion ein Safonau Iaith Gymraeg

Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog

Cewch wybod sut y gall y cyfamod Cymunedol Y Lluoedd Arfog helpu

Y Cynllun Datblygu Lleol

Mae'r CDLl yn darparu'r sail ar gyfer penderfyniadau ar gynllunio defnydd tir yng CNPT

Datganiad Polisi Cyflog

Datganiad Polisi Cyflog

Polisïau amgylcheddol

Polisïau amgylcheddol

Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth

Cynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth

Adroddiad Blynyddol Rhan 2

Adroddiad Blynyddol Rhan 2