Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Dweud eich Dweud

Dewch i Sgwrsio - Gyda'n Gilydd Ni Yw CNPT

Cyfarfodydd wyneb yn wyneb am y sefyllfa ariannol

Ymgynghoriadau

Ymgynghoriadau presennol

Ymuno â’r Panel Dinasyddion CnPT

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn gwerthfawrogi barn holl breswylwyr y fwrdeistref sirol, a hoffent iddynt allu cyfrannu at ddatblygu polisi a gwasanaethau.

Cais yswiriant yn erbyn y cyngor

Cyflwyno cais yswiriant yn erbyn y cyngor

Ceisiadau Cynllunio

Gweld a gwrthwynebu ceisiadau cynllunio a chyflwyno sylw arnynt

Sut i gysylltu

Sut i gysylltu â ni

Dod o hyd i'ch Cynghorydd

Cynghorwyr Lleol, Wardiau a Manylion Cyswllt

Dod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Cysylltwch â ni ar Twitter, Facebook a chyfryngau cymdeithasol eraill

Canmoliaeth a Chwynion

Cyfle i gyflwyno sylw, canmoliaeth neu gŵyn am unrhyw un o’n gwasanaethau

Tanysgrifio i’n cylchlythyr

* Datganiad Preifatrwydd – Newyddion CNPT