Dweud eich Dweud

Arolwg y Wefan

Gadewch i ni wybod beth yw eich barn chi ar ein gwefan, a sut y credwch y gallem ei wella

Ymgynghoriadau

Sylw a rhoi adborth ar y gyllideb 2020/21 a phynciau eraill

Cais yswiriant yn erbyn y cyngor

Cyflwyno cais yswiriant yn erbyn y cyngor

Ceisiadau Cynllunio

Gweld a gwrthwynebu ceisiadau cynllunio a chyflwyno sylw arnynt

Sut i gysylltu

Sut i gysylltu â ni

Dod o hyd i'ch Cynghorydd

Cynghorwyr Lleol, Wardiau a Manylion Cyswllt

Dod o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Cysylltwch â ni ar Twitter, Facebook a chyfryngau cymdeithasol eraill

Canmoliaeth a Chwynion

Cyfle i gyflwyno sylw, canmoliaeth neu gŵyn am unrhyw un o’n gwasanaethau

Cofrestru i bleidleisio

Gwybodaeth am sut i gofrestru i bleidleisio mewn etholiadau