Ceisiadau Cynllunio

Edrych ar ceisiadau cynllunio

Chwilio a rhoi sylwadau ar geisiadau cynllunio ar-lein

Oes angen caniatâd cynllunio

Cael gwybod a oes angen caniatâd cynllunio, cais ar-lein.

Rhestr Wythnosol o Geisiadau

Gweld rhestrau wythnosol o geisiadau cynllunio

Penderfynu ar Geisiadau

Y broses o benderfynu ceisiadau cynllunio

Ymholiadau cyn Gwneud Cais

Gwybodaeth am ein gwasanaeth cyngor cyn cyflwyno cais

Ffïoedd Ceisiadau Cynllunio

Ffïoedd Ceisiadau Cynllunio

Cyfarwyddyd Gan Ddeiliaid Tai

Cyngor ac arweiniad mewn perthynas â chynllunio a datblygu.

Ffurflenni Ceisiadau Cynllunio

Ffurflenni Ceisiadau Cynllunio

Cysylltwch a’r adran cynllunio

Cysylltwch a’r adran cynllunio