Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Rhoi gwybod, Gofyn neu Gwneud cais

Talu eich Treth y Cyngor

Talu eich treth gyngor ar-lein, a ffyrdd o dalu

Archebu offer ailgylchu

Archebu ar gyfer offer ychwanegol os ydych yn ailgylchu llawer

Ceisiadau cynllunio

Gweld a gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio

Trwyddedau Fan

Cael trwydded i gymryd gwastraff i'r tip

Darganfyddydd dydd biniau

Edrychwch am ddyddiad casglu eich bin ac eich ailgylchu nesaf

Casglu eitemau swmpus

Gallwn gasglu eich eitemau cartref diangen

Trwyddedau Parcio

Darganfyddwch am drwyddedau parcio preswyl gan gynnwys adnewyddu ac ailosod

Adnewyddwch eich llyfr

Adnewyddu llyfrau ac eitemau eraill

Cofrestrwch i bleidleisio

Darganfyddwch pwy sy'n gallu pleidleisio a sut i gofrestru

Hoffwn wneud cais am...

Hoffwn ddweud am...

Hoffwn ofyn am...

Taliadau ar-lein

Hoffwn fynegi fy marn am ...

I weld ymgynghoriadau gweithredol, ewch i'n tudalen lle gallwch roi sylwadau ac adborth ar bynciau sy'n berthnasol i Gastell-nedd Port Talbot.