Hepgor gwe-lywio

Gwefan newydd yw hon – bydd eich adborth yn ein helpu i wella.

Cam Nesa

Prosiect Ewropeaidd yw Cam Nesa sy'n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n NEET (ddim mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant) ac yn byw y tu allan i ardal Cymunedau yn Gyntaf.

Gallwn gynnig y canlynol:

  • Ddarparu Hyfforddiant Cyflogadwyedd AM DDIM
  • Help gyda Chredyd Cyffredinol, Gyrfa Cymru / Twf Swyddi Cymru
  • Help gydag Ysgrifennu CV a Sgiliau Chyfweliad
  • Cefnogaeth Gyda Chwilio am Swyddi
  • Cwblhau Ffurflenni Cais
  • Cyfeirio at Wasanaethau Cefnogi Arbenigol
  • Darparu Cyngor a Chanllawiau


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm Cam Nesa ar 01639 763065 neu camnesa@npt.gov.uk neu www.gov.wales/eu-funding

Downloads

  • Cam Nesa (PDF 723 KB)

  

 European Social Fund Logo