Hepgor gwe-lywio

Bydd eich adborth yn ein helpu i wella'r wefan hon.

Cam Nesa

Prosiect Ewropeaidd yw Cam Nesa sy'n gweithio gyda phobl ifanc rhwng 16 a 24 oed sy'n NEET (ddim mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant) ac yn byw y tu allan i ardal Cymunedau yn Gyntaf.

Gallwn gynnig y canlynol:

 • Ddarparu Hyfforddiant Cyflogadwyedd AM DDIM
 • Help gyda Chredyd Cyffredinol, Gyrfa Cymru / Twf Swyddi Cymru
 • Help gydag Ysgrifennu CV a Sgiliau Chyfweliad
 • Cefnogaeth Gyda Chwilio am Swyddi
 • Cwblhau Ffurflenni Cais
 • Cyfeirio at Wasanaethau Cefnogi Arbenigol
 • Darparu Cyngor a Chanllawiau


Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â thîm Cam Nesa ar 01639 763065 neu camnesa@npt.gov.uk neu www.gov.wales/eu-funding

Downloads

 • Cam Nesa (PDF 723 KB)

  m.Id: 16367
  m.ContentType.Alias: nptDocument
  mTitle: Cam Nesa
  mSize: 723 KB
  mType: pdf
  m.Url: /media/9295/cam-nesa-leafletwelsh.pdf

  

 European Social Fund Logo